SWEDWISE AB

Swedwise levererar Output Management till Scanakoncernen.

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2013 12:46 CET

Output management ger verksamheten bättre kontroll över kunddokument och innehåll. Det gör att Scana Steel minimerar manuell hantering och förbättrar kvaliteten i de dokument som verksamheten och kunderna är beroende av. Dessutom befrias IT-avdelningen från mycket av arbetet med att skapa, uppdatera och hantera dokument.

Det finns en lång historia av smide i Björneborg, den första smedjan byggdes 1656. Sedan dess har Björneborg varit känt för sin höga produktkvalitet. Scana Steel är idag en av Europas ledande tillverkare. Företaget kan leverera produkter upp till 45 tons vikt och en längd på 24 meter. Som medlem i Scanakoncernen har Scana Steel tillgång till resurser och expertis från sina systerföretag Scana Seasub, Scana Söderfors, Scana Booforge m.fl.

Swedwise levererar programvara och kompetens för att skapa in- och utdata till Scana koncernens affärssystem. Det innebär betydande kostnadsbesparingar i hanteringen av kundkorrespondens. Programvaran StreamServe hanterar in- och utdata från dina olika affärssystem och hjälper till att skapa tydliga, relevanta affärsdokument i valfria format och för distribution, elektroniskt eller fysiskt. Fördelarna med detta är att Scana minimerar manuell hantering och förbättrar kvaliteten i de dokument som verksamheten och kunderna är beroende av.

- Den här affären visar att vi har stor kompetens inom våra specialområden. Till att börja med kommer vi att arbeta med Scana Steel i Björneborg och Scana Söderfors. På sikt hoppas vi att det kan leda till fler uppdrag inom koncernen, säger Roger Wall, vd på Swedwise.


Swedwise ger dig kontroll över dina interna och externa processer, minskar overhead och ökar din konkurrenskraft. Swedwise förbättrar och effektiviserar informationsflödet mellan olika system genom moderna, pålitliga lösningar för integration, in- och utdatahantering samt lösningar inom CLM (Content Lifecycle Management). Företaget har sitt säte i Karlstad.

Bifogade filer

Word-dokument