Vägverket

SweRoad förbättrar trafiksäkerheten i Bosnien

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 13:14 CEST


Vägverkets internationella dotterbolag har tecknat avtal för ett projekt värt 3 miljoner, finansierat av Världsbanken.

SweRoad, Vägverkets dotterbolag för internationell konsultverksamhet, har nyligen undertecknat två kontrakt för ett trafiksäkerhetsprojekt i Bosnien-Hercegovina. Projektet, värt cirka tre miljoner kronor, finansieras av Världsbanken. Projektet baseras på den omfattande svenska kompetensen inom området, och vanns i internationell konkurrens.

Målet för SweRoads insatser i projektet är att förbättra medborgarnas medvetenhet om trafiksäkerhetsfrågor genom att stödja och rådgöra med de lokala vägmyndigheterna om systematisk hantering och förbättring av säkerheten på vägarna i landet.

Tre experter från Sverige och lokala konsultfirmor i Sarajevo respektive Banja Luka kommer att vara verksamama i projektet fram till början av 2005. SweRoads experter kommer att göra en analys av den nuvarande situationen, och med den som grund föreslå vidare insatser som till exempel informationskampanjer och trafiksäkerhetsutbildning. SweRoad kommer också att installera en informationsdatabas för inmatning och bearbetning av data kring trafikolyckor i Bosnien-Hercegovina.

Kontrakt skrevs med de bosniska och serbiska vägmyndigheterna Federation of Bosnia and Herzegovina Road Directorate, Sarajevo, respektive Republic of Srpska Road Directorate, Banja Luka.
Kontaktperson: Roberto G Bauducco
Verkställande Direktör
SweRoad
Box 4021
171 04 SOLNA
Tel. 08-799 79 90
Fax 08-29 46 89
Mob. 070-580 79 90