Lindholmen Science Park

SWIFTLY Green slutfört – 130 åtgärder för grönare transporter i Europa

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 08:00 CET

En ny webbportal och utvecklingsplan ska göra transporter inom Europa mer hållbara. Portalen och planen är ett resultat från EU-projektet SWIFTLY Green som avslutades vid årsskiftet. Syftet är att underlätta för transportörer och beslutsfattare att välja åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utan att öka kostnaderna för transporterna. CLOSER vid Lindholmen Science Park har lett projektet.

– Efter över två års arbete har vi lyckas få fram över 130 konkreta åtgärder som kan bidra till att sänka utsläppen av växthusgaser och stötta utvecklingen av transportkorridorer inom Europa. Det handlar om förslag till enskilda aktörer men också om framtida lösningar. Resultatet är sammanställt i en webbportal och en utvecklingsplan som kan användas av alla som arbetar med transport och logistik i Europa, säger Sofie Vennersten, projektledare på CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Projektet SWIFTLY Green startade 2013 med uppdraget att skapa förutsättningar för hållbara transporter och gröna logistiklösningar i tio strategiskt utpekade transportkorridorer i Europa. Projektet har byggt sitt arbete på korridoren mellan Helsingfors i Finland och Valletta på Malta som går under benämningen Scandinavian-Mediterranean Corridor.

– Resultatet från projektet kan utgöra ett värdefullt verktyg för de europeiska koordinatorerna i deras arbete med att öka hållbarheten i det europeiska transportsystemet, säger Sofie Vennersten.

The Green Corridor Portal innehåller webbaserade verktyg för att stödja beslutsfattare i förslag på framtida åtgärder som påverkar transporternas hållbarhet och utsläpp. Genom verktygen ges möjlighet att mäta utsläppsdata, värdera potentiella transportalternativ samt via sökmotor sortera och värdera relevanta förslag på åtgärder.

Besök The Green Corridor Portal

The Green Corridor Development Plan är ett dokument för att främja idéer och ge konkreta exempel på bra lösningar till de europeiska samordnarna av transportkorridorer.

Läs mer om The Green Corridor Development Plan i intervjun med Stefan Breitenbach, Port of Hamburg Marketing

Partners i SWIFTLY Green

 • CLOSER, Lindholmen Science Park, Lead Partner
 • Swedish Transport Administration
 • Port of Trelleborg
 • Network for Transport Measures (NTM)
 • Danish Transport Authority
 • Hamburg Hafen Marketing e.V.
 • Freie Hansestadt Bremen
 • Technical University Berlin
 • Tiroler Landesregierung
 • Brenner Basistunnel BBT SE
 • Interporto Bologna
 • Terminali Italia
 • Procter & Gamble

 • Lindholmen Science Park har dessutom erhållit stöd från Västra Götalandsregionen för ledning av arbetet med Green Corridor Development Plan och Green Corridor Portal.

  Läs mer om resultatet från projektet på www.swiftlygreen.eu

  För mer information om projektet SWIFTLY Green

  Kontakta Sofie Vennersten, programansvarig, CLOSER vid Lindholmen Science Park, 031-764 70 16, sofie.vennersten@lindholmen.se

  SWIFTLY Green is Co-financed by the European Union

  Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.