SWINX AB

Swinx ScanLev integreras med ännu ett affärssystem, Mamut.

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 10:24 CET

Swinx ScanLev, programmet som används för att skanna, kontera, distribuera och attestera leverantörsfakturor, integreras nu med ytterligare ett affärssystem. Nu är det kopplingen till Mamut Enterprise som är klar och lanseras under januari 2010.

- I takt med att antalet användare stiger och marknadskännedomen ökar får vi förfrågningar och önskemål om kopplingar till allt fler affärssystem, berättar Björn Serenhov, försäljningsansvarig hos Swinx Trendator AB. Sedan tidigare har vi kopplingar till två andra affärssystem. Vi har bedömt att nu vi nått en sådan nivå vad gäller innehåll och funktionalitet i Swinx ScanLev att vi kan lägga utvecklingstid på kopplingar även till andra affärssystem, fortsätter han.

Swinx ScanLev, som lanserades i somras, är ett program för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Man tar emot, skannar in och registrerar ankommande fakturor. Därefter distribuerar man fakturorna elektroniskt för godkännande och attest, antingen direkt i programmet eller via epost. När fakturorna kommer tillbaka till ekonomiavdelningen förs de över till önskat affärssystem, där de bokförs och så småningom utbetalas.

- Att vi valde Mamut som nästa affärssystem att göra koppling till har flera förklaringar, berättar Per-Åke Aronsson, utvecklingsansvarig för Swinx ScanLev. Dels är Mamut ett mycket kompetent affärssystem med en fullfjädrad utvecklingsmiljö vilken vi integrerat våra produkter mot tidigare, som t ex Swinx Tid. Dels har vi fått ett stort antal förfrågningar om vi har kopplingar mot Mamut, något som tyder på att Mamuts marknadsandelar utvecklas positivt, vilket naturligtvis gagnar oss och våra produkter, fortsätter Aronsson och ser mycket nöjd ut.

- Vi ser fram emot att arbeta med Swinx ScanLev, vilket blir ett utmärkt komplement till våra affärssystemlösningar, säger Pär Svärd. Återförsäljaransvarig hos Mamut

För programutvecklingen av Swinx-produkterna svarar Malmö-företaget Trendator AB, startat 1987. Efter att under många år ha verkat i huvudsak som återförsäljare inom IT-branschen valde man 1999 att satsa aktivt på egen programutveckling. Första programmet Swinx Tid lanserades 2000 och har idag närmare 3000 användare. Swinx ScanLev lanserades sommaren 2009 och ScanLev lite vintern 2009