SWINX AB

Swinx ScanLev Lite, nyhet från Swinx Trendator

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 13:32 CET

Swinx ScanLev Lite, är vårt senaste tillskott i Swinx-familjen. Med Swinx ScanLev Lite tar man enkelt hand om både inkommande PDF-fakturor och vanliga fakturor, registrerar dessa och för över de till sitt Visma ekonomisystem. Samtidigt skapar man en databas där alla fakturor sparas, blir sökbara och lätt kan skrivas ut i efterhand. Dessutom kan man även inne i sitt Visma-program klicka fram och titta på fakturan direkt på skärmen. Enklare kan det inte bli..!

Skillnaden mellan systemen

Den stora skillnaden mellan Swinx ScanLev Lite och Swinx ScanLev är attesthanteringen. I nya ScanLev Lite har rutinen för att arbeta med godkännande och attest av fakturorna skalats bort.

- När vi skapade Swinx ScanLev hade vi mycket fokus på attesthanteringen i programmet, berättar Björn Serenhov, försäljningsansvarig för Swinx. Men vi har märkt att den digitala databasen som innehåller alla inskannade fakturor blivit än mer uppskattad hos våra kunder.

- Därför utvecklar vi nu vårt koncept ytterligare och skapar en version av programmet som är mer inriktad på innehållet i databasen, fortsätter Serenhov och där vi skalat bort själva attesthanteringen. Detta förenklar produkten och gör att även de minsta företagen, som kanske inte arbetar så aktivt med attesthanteringen, får en perfekt lösning för att enkelt kunna leta efter, hitta och titta på gamla leverantörsfakturor.

- Naturligtvis kan man precis som i ”stora” ScanLev klicka fram och se sina fakturor inne i Vismas Ekonomisystem, avslutar en nöjd Serenhov.

Nyheter även i Swinx ScanLev

Parallellt med utvecklingen av Swinx ScanLev Lite har även Swinx ScanLev försetts med ny funktionalitet. I den kommande versionen kan man t ex ställa in programmet för autoattest och byta plats på kolumnerna för projekt och resultatenhet i fakturans registreringsbild. Efter önskemål från våra användare har markörens förflyttning vid registreringen justerats för att ytterligare förenkla inmatningen.

För programutvecklingen av Swinx-produkterna svarar Malmö-företaget Trendator AB, startat 1987. Efter att under många år ha verkat i huvudsak som återförsäljare inom IT-branschen valde man 1999 att satsa aktivt på egen programutveckling. Första programmet Swinx Tid lanserades 2000 och har idag närmare 3000 användare. Swinx ScanLev lanserades sommaren 2009 och har på kort tid fått nästan 300 användare