Swisslog AB

Swisslogs AutoStore ger optimal yteffektivitet för Ocado

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 14:33 CET

AutoStore är ett kompakt, flexibelt och platsbesparande materialhanteringssystem för lagring och plockning som kommer att effektivisera hanteringen av "Non Food"-produkter hos Ocado.  

Ocado grundades år 2000 och är idag ett av Storbritanniens ledande e-handelsbolag. Strategin är att erbjuda kunderna ett enkelt och tidsbesparande alternativ till konventionella butiker. Ocado har haft en explosiv tillväxt och har idag över 30 000 produktlinjer och leveranser till över 70 % av de brittiska hushållen.

Framgången för e-handelsbolaget har lett till en ökad efterfrågan på "Non Food"-produkter och hushållsartiklar via Internet. Ocado har vuxit enormt snabbt, vilket i sin tur lett till att man varit tvungen att maximera effektiviteten vid centrallagret, både när det gäller lagerhanteringen och plockprocessen. Ocado behövde en platsbesparande och effektiv lösning som kunde integreras med det befintliga systemet och därför valde man AutoStore i hård konkurrens med andra lösningar.

AutoStore installeras i en ny fastighet som integreras med Ocados befintliga verksamhet. Lösningen består av 31 robotar, fyra ergonomiska plockstationer och två påfyllningsstationer som ger en bättre yteffektivitet och högre kapacitet och där alla plockare får tillgång till samtliga artiklar vid varje plockstation. Tack vare den modulära designen kan Swisslogs AutoStore utökas med både robotar och lådor allt eftersom verksamheten växer, och installation kan ske under pågående drift.

- Vi är väldigt spända på de möjligheter som Swisslogs AutoStore kommer ge oss. En omställning av denna storlek innebär oftast stora utmaningar och vi har stora krav på lösningen. Vi ser fram emot att samarbeta med en leverantör som har så mycket kunskap och erfarenhet av effektiva lösningar och som kan designa och kontrollera hela processen. Swisslogs AutoStore kommer ge oss möjlighet att utöka lagret ytterligare och är den perfekta lösningen för oss säger James Matthews, chef för ”Non Food” hos Ocado.

En av fördelarna med AutoStore är att vi kan effektivisera lager- och orderhanteringen för enskilda varor och små kartonger inom ett mycket begränsat område. Systemet ger oss högre lagringstäthet och optimerar lagringsutrymmena. Detta sker genom att AutoStore-robotarna arbetar ovanpå aluminium-gridden, där de automatiskt lagrar och hämtar lådor. Eftersom lösningen kan lagra 60 % fler varor på samma yta jämfört med traditionella automatiserade lagerlösningar, så ger AutoStore stora fördelar när det gäller kapacitet och lagringstäthet. AutoStore är en flexibel lösning som är perfekt att integrera i befintliga verksamheter och befintliga fastigheter - vilket var ett krav från Ocados sida.

Projektet är en stor investering för Ocado och ett långsiktigt engagemang för Swisslog, där Swisslogs servicetekniker kommer att utföra löpande underhåll och bistå med expertis.

- Vi är mycket glada över att få samarbeta med ett av Storbritanniens ledande e-handelsbolag och att vi är förstahandsvalet i den här branschen. Vi delar Ocados vision om att ha ett modernt och effektivt lagersystem och tror att AutoStore kommer att förändra verksamheten för många stora företag i Storbritannien. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Ocado i samband med att vi levererar den allra senaste, moderna lösningen, säger Andrew Manship, VD och Senior Vice President för Swisslogs europeiska verksamhet.

Installationen kommer att vara klar i början av 2013.


Om Swisslog

Swisslog är en global leverantör av integrerade logistiklösningar för lager, distributionscentraler och sjukhus. Den omfattande tjänsteportföljen innehåller allt från uppbyggnad av komplexa lager och distributionscentraler till att implementera Swisslogs egen programvara. Därutöver tillhandahåller Swisslog interna logistiklösningar för sjukhus liksom programvara och konsulttjänster inom SCM-området.

Med Swisslogs lösningar optimeras kundernas produktions-, logistik- och distributionsprocesser för en bättre flexibilitet, respons och kvalitet samtidigt som logistikkostnaderna hålls nere. Med mångårig erfarenhet av utveckling och realisering av integrerade logistiklösningar tillhandahåller Swisslog den expertis som kunder i fler än 50 länder förlitar sig till.

Huvudkontoret ligger i Buchs/Aarau i Schweiz. Swisslog har för närvarande cirka 2 000 anställda i 20 länder. Swisslog finns på den nordiska marknaden som en stark lokal aktör med cirka 300 anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Koncernens moderbolag, Swisslog Holding AG, är listat på SWX Swiss Exchange (värdepappersnummer 1232462, Telekurs: SLOG, Reuters: SLOG.S). Gå också gärna in på www.swisslog.com.

©2013 Swisslog