Swisslog AB

Swisslogs första AutoStore installation i Norden!

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 09:01 CET

-Genom ett tätt samarbete med Berggård Amundsen kom vi fram till en AutoStore-lösning samt en innovativ utökning med en Gods-till-Man (GtM) plockstation. BA ser fram emot ett lagersystem som bättre utnyttjar utrymmet av det befintliga centrallagret i Ski. Med den nya lösningen kommer BA att får en större plock- och lagringseffektivitet samt en utökning av lagerkapaciteten i sitt befintliga, konventionella lager. Genom att flytta plocket från AutoStore-porten till en Gods-till-Man-station skapare vi högre tryck hos plockarna och därmed större plockeffektivitet, berättar Jens Iver Gjerlaug, säljchef i Swisslogs norska verksamheter.  

 -AutoStore är en flexibel lösning med hänsyn till höjd, längd och bredd. Det gör den skalbar och enkel att installera i BAs existerande byggnad, vilket också sparar utbyggnads- och flyttkokostnader. Lösningen är en av de mest driftssäkra lösningarna i vår produktportfölj med tanke på AutoStores höga grad av redundans. Dessutom har den en låg energiförbrukning och reducerade driftskostnader som gör den mycket kostnadseffektiv fortsätter Jens Iver Gjerlaug.

 -Investeringen är nyckeln till fortsatt  drift i många år fram över i Ski. Vår ambition och våra mål är en effektiv och kvalitativ totallösning där Swisslog blir en viktig samarbetspartner, säger Terje Østrem Karlsen, verkställande direktör.

 

Swisslog är en global leverantör av integrerade logistiklösningar för lager, distributionscentraler och sjukhus. Den omfattande tjänsteportföljen innehåller allt från uppbyggnad av komplexa lager och distributionscentraler till att implementera Swisslogs egen programvara. Därutöver tillhandahåller Swisslog interna logistiklösningar för sjukhus liksom programvara och konsulttjänster inom SCM-området.

Med Swisslogs lösningar optimeras kundernas produktions-, logistik- och distributionsprocesser för en bättre flexibilitet, respons och kvalitet samtidigt som logistikkostnaderna hålls nere. Med mångårig erfarenhet av utveckling och realisering av integrerade logistiklösningar tillhandahåller Swisslog den expertis som kunder i fler än 50 länder förlitar sig till.

Huvudkontoret ligger i Buchs/Aarau i Schweiz. Swisslog har för närvarande cirka 2 000 anställda i 20 länder. Swisslog finns på den nordiska marknaden som en stark lokal aktör med cirka 300 anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

 Koncernens moderbolag, Swisslog Holding AG, är listat på SWX Swiss Exchange (värdepappersnummer 1232462, Telekurs: SLOG, Reuters: SLOG.S). Gå också gärna in på www.swisslog.com .

 

©2012 Swisslog