SwitchCore AB

SwitchCore: Ändrat rapporteringstillfällen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:27 CEST

 

(Aktietorget: SCOR)

Styrelsen för SwitchCore AB(publ.) bestämde att tidigarelägga samtliga rapporter för räkenskapsåret 2009, dessa nya datum är som följer:


Delårsrapport januari-mars 2009 2009-05-07
Delårsrapport januari-juni 2009 2009-07-09
Delårsrapport januari-september 2009 2009-11-05
Bokslutskommuniké 2009 2010-01-28
För ytterligare information kontakta:
Erwin Leichtle, VD SwitchCore
E-post: erwin.leichtle@switchcore.se
Telefon: +46 70 338 93 00Om SwitchCore
SwitchCores verksamhet numera är inriktad på att realisera värdet av koncernens mycket betydande skattemässiga underskottsavdrag om cirka 1 miljard kronor. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Bolaget är noterat under SCOR på AktieTorget. För ytterligare information om SwitchCore, besök www.switchcore.se och http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000469959