SwitchCore AB

SwitchCore får volymorder från Kina men justerar samtidigt ner sin prognos för tillväxt.

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 09:09 CEST

SwitchCore har fått en order på drygt 25 MSEK från Huawei-3Com Technologies. Ordern är väsentlig till sin storlek men understiger SwitchCores tidigare bedömning av bolagets affär med Huawei-3Com för 2004. SwitchCore bedömer därför att bolagets tillväxt under 2004 kommer att ligga i nivå med marknaden i övrigt, dvs ca 15-20% på årsbasis. Detta understiger bolagets tidigare bedömning om en tillväxt som skulle överträffa marknaden i stort.

Bolagets totala omsättning under årets första nio månader uppgick till ca 106 MSEK (73). Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till ca 28 MSEK (32). Orderingången under det tredje kvartalet uppgick till 46 MSEK (41).

SwitchCore har sedan tidigare ett långtgående samarbete med Huawei-3Com, en av Kinas ledande leverantörer av data- och telekomutrustning. Ordern är avsedd att täcka Huawei-3Coms behov för 2004 och inledningen av 2005.

- I linje med föregående år förväntade vi oss en mycket stark utveckling av vår affär med Huawei-3Com under andra halvan av 2004. Då Huawei-3Com är SwitchCores största kund och då utfallet för Huawei-3Com är lägre än vad vi förväntade oss, påverkas självklart vår egen tillväxttakt, säger Henric Isacsson, VD på SwitchCore.

- Undantaget Huawei-3Com, har vi har haft en positiv försäljningsutveckling för övriga kunder under året och vi bedömer att Kina även framgent kommer att vara en mycket intressant marknad för oss, avslutar Henric Isacsson.

Bolagets rapport för tredje kvartalet kommer att offentliggöras den 21 oktober.

För ytterligare information kontakta:
Henric Isacsson, CEO, SwitchCore
Telefon: +46 46 709 82 96 06
Mail: henric.isacsson@switchcore.com


Allmänt om verksamheten
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internet-kommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Allied Telesyn, Alloptic, Corecess, Dasan, Huawei/3Com, Intel, Radisys och World Wide Packets. SwitchCore-koncernen har idag ca 80 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40, O-listan under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/

Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för samma period förra året.