SwitchCore AB

SwitchCore fördjupar samarbetet med Huawei

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 09:25 CEST

Det kinesiska företaget Huawei och SwitchCore har tecknat ett avtal om fördjupat samarbete. Avtalet innebär att SwitchCore nu är en av Huaweis huvudleverantörer av integrerade kretsar för datakommunikation. Avtalet skall ses mot bakgrund av att Huawei är inne i ett expansivt skede och att de i mars 2003 bildade ett joint venture tillsammans med amerikanska 3Com. Samarbetet med 3Com öppnar upp den nordamerikanska och europeiska marknaden för Huawei, vilket gör att Huawei förutspår en kraftig tillväxt de närmsta tre åren.

Det utökade samarbetet innebär att Huawei ingår i SwitchCores partnerprogram och säkerställer att Huawei på ett tidigt stadium får tillgång till SwitchCores framtida produkter. Avtalet omfattar även informationsutbyte, support och leveransplanering.

"Vi är mycket stolta över det förtroende som Huawei har visat oss. Huawei har lagt flera stora order under året, vilka har varit betydelsefulla för SwitchCores tillväxt. Huawei är därmed en viktig samarbetspartner för vår fortsatta expansion säger Henric Isacsson,VD på SwitchCore. Marknaden för företagsväxlar förväntas växa med 15-20 procent under de närmaste åren. Baserat på bland annat samarbetet med Huawei beräknas SwitchCores tillväxttakt överträffa marknaden i stort, avslutar Henric Isacsson.

För mer information kontakta;
Henric Isacsson, CEO SwitchCore
E-post: henric.isacsson@switchcore.com
Mobil :0709-82 96 06

Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore
E-post: maria.ryden-persson@switchcore.com
Mobil: 073-429 25 65

Om SwitchCore:
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internetkommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Asanté Technologies, Allied Telesyn och Huawei. SwitchCore-koncernen har idag drygt 75 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/