SwitchCore AB

SwitchCore i tvist med Synopsys

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:05 CEST

Som redovisats i halvårsrapporten arbetar styrelse och ledning med att reducera bolagets kostnader bland annat genom att avsluta eller omförhandla befintliga avtal. Bolaget har i linje med detta under juni sagt upp avtalet med Synopsys, en av de leverantörer av programvara som använts inom det numera avslutade utvecklingsprojektet bakom Xpeedium 3. Bakgrunden till uppsägningen innefattar bolagets uppfattning att leverantörens produkter inte fungerat på avsett sätt utan i stället materiellt bidragit till förseningar i projektet. Bolaget och leverantören har under en tid fört diskussioner i avsikt att enas om villkoren för att avsluta avtalet. Så långt har bolaget bedömt att förutsättningarna för att på detta sätt nå en acceptabel överenskommelse varit goda, men ingen överenskommelse har kunnat träffas. I stället går nu båda parter till domstol för att få ett avgörande i frågan. Leverantörens krav på betalning uppgår till 2,51 MUSD, bolaget bestrider bestämt detta krav och framför motkrav på leverantören. Avtalet är baserat på månatlig fakturering och har kostnadsredovisats löpande. I linje med detta är en andel av det stridiga beloppet redan reserverat i halvårsrapporten.

Bolaget arbetar vidare enligt vad som redovisats i halvårsrapporten och har ingen anledning att justera de bedömningar som lämnades där till följd av det ovanstående.

För ytterligare information kontakta:
Per Andersson, styrelseordförande SwitchCore
E-post: per.andersson@swtichcore.com
Telefon: +46 708 89 13 62Om SwitchCore
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data-, röst- och videokommunikation baserade på Ethernetstandarden. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i nätverksutrustning väsentligt kan ökas. Med SwitchCores kretsar kan bolagets kunder utveckla nätverksutrustning som kostnadseffektivt hanterar och prioriterar data, video och rösttrafik för en stor mängd krävande tillämpningar. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Bolaget är noterat under symbolen SCOR på Stockholmsbörsen (Nordiska listan). För ytterligare information om SwitchCore, besök www.switchcore.com.