SwitchCore AB

SwitchCore lanserar ny världsledande produktserie - Xpeedium2(TM)

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 09:18 CEST

SwitchCore lanserar nu sin nya produktserie Xpeedium2. Xpeedium2 är den första och enda Gigabit Ethernet krets som stödjer 28 portar och L2/L3 dataväxling. Xpeedium2 ger tillverkare av nätverksväxlar anpassade för företags-, access- och stadsnät en högintegrerad och kostnadseffektiv lösning. SwitchCore ser med sina nya och konkurrenskraftiga kretsar möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar.

- Med sammansmältningen av data och telenät samt det snabbt ökande bandbreddsbehovet för multimedia tjänster, såsom video on demand, kombinerat med en allt större prispress har trycket på nätverksoperatörerna aldrig varit större, säger Henric Isacsson, VD på SwitchCore.

- Med vår nya produktfamilj Xpeedium2 sätter vi en ny nivå för nätverkskomponenter som ger våra kunder möjligheter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för bandbreddshantering, tjänstedifferentiering och säkerhet, säger Henric Isacsson.

Xpeedium2 familjen bygger vidare på framgångarna med SwitchCore's nuvarande Xpeedium produkter. Den nya produktserien kortar time to market för nätverksutrustning och integrerar fler Gigabit Ethernet portar, processar fler paket per sekund och erbjuder fler trafikklasser i wire-speed än någon annan nu tillgänglig krets.

Marknadstillväxten drivs av uppgradering av Gigabit Ethernet
Det oberoende marknadsundersökningsföretaget, Dell'Oro, beräknar att Gigabit Ethernet försäljningen (SwitchCores kunders marknad) i hela världen uppgick till nära en miljard USD under andra kvartalet 2003. De förutspår samtidigt att den totala marknaden för Gigabit Ethernet dataväxlar växer till 8 miljarder USD till 2007. Utvecklingen drivs av uppgraderingen till Gigabit och 10-Gigabit Ethernet. SwitchCore bedömer att marknaden för Gigabit Ethernet kretsar utgör ca 10 procent av den totala marknaden för Gigabit Ethernetbaserade nätverksväxlar.

- SwitchCore befinner sig i en tillväxtfas på en växande marknad. Med den prestanda som Xpeedium2 erbjuder har vi goda förutsättningar att ta marknadsandelar år från år, säger Henric Isacsson.

Xpeedium2 familjen innehåller fem kretsar varav de första tre finns tillgängliga på marknaden i slutet av 2003, de övriga kretsarna kommer under andra halvan av 2004.

För ytterligare information om Xpeedium2: läs bifogad länk.
http://home.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?ndmViewId=news_view&newsId=20031014005801&newsLang=en


För mer information kontakta;

Henric Isacsson, CEO SwitchCore
E-post: henric.isacsson@switchcore.com
Mobil :0709-82 96 06

Om SwitchCore:
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internetkommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Asanté Technologies, Allied Telesyn och Huawei. SwitchCore-koncernen har idag drygt 75 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/