SwitchCore AB

SwitchCore: Stort intresse för nyemission i SwitchCore AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 15:37 CET

(Aktietorget: SCOR)

Enligt beslut vid extra bolagsstämma den 24 november 2009 har styrelsen för SwitchCore genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsbeloppet uppgår till 61,9 mkr.

* Nyemissionen tecknades till 88 %. Resterande del tecknas av garanten, Traction via Traction Delta, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet avseende denna emission.

* SwitchCore har därmed tillförts 61,9 mkr före emissionskostnader, motsvarandes 3 097 000 980 nyemitterade aktier av serie B.

* Totalt uppgår därmed antalet aktier i bolaget efter emissionen till 619 400 196 aktier av serie A samt 3 097 000 980 aktier av serie B .

SwitchCore söker nu ny verksamhet för att kapitalisera på bolagets enda tillgång, skattefordringar uppgående till ca 260 mkr.
Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 30 970 010 kronor till 37 164 012 kronor.
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats kommer Betalda Tecknade Aktier av serie B (BTA B) i företrädesemissionen omvandlas till aktier av serie B.
Handeln med de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på Aktietorget omkring den 10 mars 2010.

Styrelsen
SwitchCore AB (publ)
Stockholm den 12 februari 2010

Kontakt:
Styrelseordförande
Bengt Stillström
08-506 289 03