SwitchCore AB

SwitchCore: SwitchCore har erhållit slutbetalning från eSilicon

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 08:38 CEST

Vår kvarvarande fordran på försäljningen av den gamla rörelsen har nu betalats till fullo med total ca 1.56 MUSD, beloppet inkluderar dels skulden på 1 MUSD och dels räntor och tvistekostnader. I och med detta finns ingenting kvar av det gamla och inga kvarvarande tvistigheter. Vårt bolag är rent från sin historia och kan gå vidare, som en intressant fusionspartner eller köpare av en verksamhet.

För det medelstora eller större företag som önskar notera sig eller önskar finna en ny ägare kan SwitchCore vara ett mycket intressant alternativ till en egen notering. Så snart vi kan visa upp en långsiktig lönsamhet kan SwichCores latenta skattefordringar om ca 260 MSEK aktiveras och börja användas. Detta till glädje för såväl våra gamla aktieägare som de som eventuellt tillkommer vid ett samgående med ett annat företag.


För ytterligare information kontakta:
Erwin Leichtle, VD SwitchCore
E-post: erwin.leichtle@switchcore.se
Telefon: +46 70 338 93 00


Om SwitchCore
SwitchCores verksamhet är inriktad på att realisera värdet av koncernens skattemässiga underskott på cirka en miljard kronor därmed den latenta skattefordran värd ca 260 miljoner kronor, vilken inte är redovisad i bolagets balansräkning. Bolaget har som långsiktigt finansiellt mål att utnyttja denna skattefordran och därigenom berika aktieägarna.
Företagets huvudkontor finns i Stockholm. Bolaget är noterat under SCOR på AktieTorget. För ytterligare information om SwitchCore, besök www.aktietorget.se under SwitchCores avdelning.