Logica CMG (wm-data)

Sydkraft väljer WM-data som partner avseende SAP Competence Center

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 08:58 CEST

WM-data investerar i uppbyggnaden av ett SAP Competence Center i Malmö som erbjuder användare av affärssystemet SAP kostnadseffektiva och heltäckande support- och förvaltningstjänster. Samtidigt har WM-data träffat ett avtal med Sydkraft om att transferera Sydkrafts befintliga SAP Support Center in i den nya strukturen hos WM-data. Sydkraftkoncernen, som befinner sig i slutfasen av en omfattande SAP- installation, har beslutat att helpdesk och support ska läggas ut på entreprenad. WM-data har anlitats som huvudansvarig för entreprenaden och ordervärdet bedöms initialt uppgå till ca 125 MSEK under en femårsperiod.

Investeringen i uppbyggnaden av ett SAP Competence Center stärker WM-datas erbjudande inom SAP-området och affären med Sydkraft befäster WM-datas starka position som IT-leverantör till företag inom energisektorn.

- Nu när införandet av SAP, inom Sydkraft, går in i ett slutskede ser vi att våra affärs- och verksamhetsbehov bäst tillgodoses genom att lägga ut supporten på entreprenad till en professionell extern leverantör, säger Jan Bengtsson Vice VD på Sydkraft. Det innebär att vi överlåter till WM-data att ansvara för helpdesk och applikationsstöd avseende såväl standardmodulerna i SAP som de branschspecifika programmoduler för energisektorn (IS/U) som vi inom Sydkraft använder oss av. WM-data kan vår bransch och känner väl till Sydkrafts verksamhet och tillsammans med sina samarbetspartners Atos Origin och Ementor har WM-data tydligt påvisat att de har den erfarenhet och kunskap som krävs för att möta våra behov.

- Vi ser en stor tillväxtpotential inom området support och förvaltning för affärssystem, säger Crister Stjernfelt, VD och koncernchef i WM-data. Många företag och större organisationer har redan valt standardlösningar såsom SAP och behovet avseende support och framtida uppgraderingar kommer att bli betydande. Det blir dock kostsamt och resurskrävande att hantera vidareutveckling och förvaltning i egen regi och dessutom svårt att upprätthålla den kompetens som krävs. Med affärsverksamhetens krav på stöd, kvalitet och tillgänglighet börjar alltfler efterfråga färdiga, kostnadseffektiva entreprenadlösningar och med denna satsning flyttar vi fram positionerna i en intressant och växande marknad.
-
För ytterligare information kontakta:
Crister Stjernfelt, Koncernchef WM-data, tfn: 08-670 20 55 e-post: crstj@wmdata.com Jan Bengtsson Vice VD Sydkraft, tfn: 040-25 52 15, e-post: Jan.A.Bengtsson@sydkraft.se Johan Engvall, chef Affärssystem Sydkraft AB tfn: 040-25 50 00 e-post: Johan.Engvall@Sydkraft.se Mats Larsson, VD WM-data Utilities, tfn: 040-25 64 01, mobtfn: 070-622 81 69, e-post: malar@wmdata.com

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är drygt 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se