Region Blekinge

Sydostlänken och E22 mellan Ronneby öst och Nättraby är viktiga större satsningar

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 14:50 CET

Sydostlänken och E22 mellan Ronneby öst och Nättraby måste med i Trafikverkets nästa nationella plan över kommande större infrastruktursatsningar i transportsystemet. Det anser Region Blekinge tillsammans med Sveriges sydligaste regioner.

Regionsamverkan Sydsverige, som består av de sex sydliga regionerna Blekinge, Skåne, Halland, Kalmar, Kronoberg och Jönköping har enats om gemensamma prioriteringar av infrastruktursatsningar den kommande planperioden 2018-2029. Prioriteringarna har arbetats fram av Regionsamverkan Sydsveriges infrastrukturutskott som leds av Region Blekinges regionråd Christina Mattisson (S). Prioriteringarna omfattar 17 nya objekt som Sydsverige vill ha med i den kommande nationella planen för infrastrukturen. De objekt som redan finns i nuvarande plan måste genomföras.

- Vi sex regioner representerar en fjärdedel av Sveriges befolkning, säger Region Blekinges regionråd Christina Mattisson (S). Våra gemensamma prioriteringar ska ses som en klar och tydlig markering vad vi ser som viktigt och som har stor betydelse för Sydsverige och för att stärka hela Sveriges konkurrenskraft.

I listan över de 17 objekt regionerna vill få in i den nationella planen finns Sydostlänken, den järnväg som ska binda ihop Blekinge kustbana vid Karlshamn med Älmhult via Olofström.

- Utredningar har visat att Sydostlänken är samhällsekonomiskt lönsam och eftersom företag, regioner och kommuner är beredda att bidra till investeringarna bör det nu äntligen vara dags för ett beslut att bygga, menar Christina Mattisson.

Den andra av prioriteringarna som ligger i Blekinge är E22 mellan Ronneby öst och Nättraby. Här handlar det om att bygga bort den flaskhals som vägsträckan idag är med den ökande trafiken. E22 mellan Lösen och Jämjö är ett projekt som redan ligger i planen och planering pågår.

Andra nya objekt som Regionsamverkan Sydsverige vill ha med i planen och som har betydelse för Blekinge är en ombyggnad av E22 förbi Bergkvara, en upprustning av järnvägen mellan Kristianstad och Hässleholm och två nya järnvägsspår mellan Hässleholm och Lund.

Förutom de utpekade prioriteringarna vill Region Blekinge styrelse och Regionsamverkan Sydsverige att järnvägsunderhållet i Sydsverige förstärks, att insatser för utveckling av cykelleder, i partnerskap mellan kommuner, regioner och nationella organ, ökar och att en mer aktiv gränsöverskridande planering görs med ett Östersjöperspektiv och med koppling till kontinenten via Öresund.

Detta är de 17 nya objekt som regionstyrelsen och Regionsamverkan Sydsverige vill ha med i nästa nationella plan:

 • Nya stambanan: två nya spår Lund-Hässleholm
 • Västkustbanan: dubbelspår på återstående delsträcka Maria-Helsingborg C
 • Förberedelse och påbörjande av fast förbin­delse Helsingborg-Helsingör för persontåg och vägtrafik
 • Skånebanan Kristianstad-Hässleholm
 • Lommabanan etapp två
 • Kust-till-kustbanan Växjö-Alvesta tillsammans med kapacitetsförstärkning
 • Y-et etapp två Värnamo-Jönköping/Nässjö
 • Halmstad personbangård
 • Jönköpingsbanan etapp två
 • Stångådalsbanan, triangelspår i Berga
 • Väg 40 Ulricehamn-Jönköping
 • E22 Ronneby Öst - Nättraby
 • E22 förbi Bergkvara
 • E22 genom Mönsterås
 • E6 i Skåne, trimning
 • Sydostlänken
 • Triangelspår Alvesta

Efter att Region Blekinge nu antagit prioriteringarna ska de formellt antas av Regionsamverkan Sydsverige vid nästa styrelsemöte.

För kommentarer:

Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt:

Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43,

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.