Sydpoolen AB

Sydpoolen Kundundersökning 2006

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 12:49 CET

Tack till alla 590 st kunder som medverkade i årets kundundersökning och som hade möjlighet att ge synpunkter och förslag. Kundenkäten genomfördes under perioden 27 januari - 5 februari, 2006 och likt förra året kommer resultatet att bli ett underlag för vårt fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete. En särskild projektgrupp är utsedd för detta arbete.

1. Hur upplever Du det personliga mottagandet i receptionen i Sydpoolen?
Det personliga mottagandet betraktas som bra eller mycket bra. 59% har svarat med betyget 4 eller 5. Endast 5% lämnade blankt svar.
Medelbetyg 3,75
Medelbetyg 2005 3,76

2. Hur lätt är det att komma fram i telefon till sökt person eller avdelning i Sydpoolen?
49% har inte någon erfarenhet av att ha telefonkontakt med Sydpoolen. Nästan en tredjedel lämnade betyget 3 eller 4.
Medelbetyg 3,06
Medelbetyg 2005 3,14

3. Vad är Din uppfattning om Sydpoolens renlighet och fräschhet?
På denna fråga har nästan alla kunder avgivit ett svar. Av alla svarande har drygt en tredjedel givit betyget 1 och 2.
Medelbetyg 2,88
Medelbetyg 2005 2,92

4. Hur upplever Du din SPA vistelse?
Svarsprocenten på denna fråga är extremt låg och enbart 1/4 har svarat på frågan.
Medelbetyg 3,77

5. Hur är bemötandet från personalen inom Sydpoolen?
Två tredjedelar av de som besvarat enkäten har lämnat betyget 4 eller 5.
Medelbetyg 3,87
Medelbetyg 2005 3,86

6. Hur upplever Du utbudet med mat, dryck och kioskvaror inom Sydpoolen?
46% har lämnat betyget 3 eller 4. 1/3 har inte besvarat frågan.
Medelbetyg 3,35
Medelbetyg 2005 3,24

7. Hur upplever Du utbudet av friskvårdsaktiviteter i Sydpoolen?
Denna fråga fick enkätens näst högsta betyg samtidigt som det är en relativt hög andel som inte haft någon åsikt och lämnat något betyg.
Medelbetyg 3,93
Medelbetyg 2005 3,90

8. Hur upplever du Nautilus Gym?
Enkätens högsta betyg. Hela 49% har lämnat betyget 4 eller 5.
Medelbetyg 4,31

9. Vad är Ditt helhetsintryck av vistelsen i Sydpoolen?
65% av alla svarande har lämnat betyget 4 eller 5. Andelen som inte besvarat frågan är endast 5%.
Medelbetyg 3,80

10. Vad anser Du om vår webbplats?
Här visar det att 55% inte har svarat på frågan och bland de som svarat har 34% lämnat betyget 3 eller 4.
Medelbetyg 3,77
Medelbetyg 2005 3,68

Sammanfattning och åtgärder
Medelbetyget för hela enkäten blev 3,65 jämfört med förra årets 3,59. Efter förra årets kundundersökning tillsattes en projektgrupp vars uppgift blev att ta itu med de frågorna som fick sämst betyg - alltså frågorna som gällde städning, telefoni och matutbudet. De jobbade hårt för att förbättra dessa områden och fick en mängd saker uträttade. Mer om deras jobb kan du läsa här.
Dock ser vi att vi måste jobba hårdare vad gäller frågorna om telefoni och städning och detta blir vår utmaning år 2006.
Det fanns även möjlighet att skriva ner fri text på enkäten och alla de förslagen har vi samlat ihop och skrivit ned. Skicka gärna ytterligare förslag till synpunkter@sydpoolen.se.

____________________________________________________
Gör en djupdykning på www.sydpoolen.se för mer information
eller kontakta vår kontaktperson.

Sydpoolen i Södertälje AB, Östra Kanalgatan 2, 152 71 Södertälje

Presskontakt Sara Nilsson, Tel 08-554 428 13, sara@sydpoolen.se