WAKF

Sydsvenskan smutskastar och hetsar mot muslimska civilsamhället

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 09:46 CEST

Vi på Skandinaviska Trossamfundet i Sverige( WAKF) har de senaste veckorna drabbats av ett mediedrev som avslöjar farliga tendenser som finns hos vissa journalister. Det som är sorgligt med Sydsvenskans rapportering är att den innehåller många fel, spekulationer, personliga åsikter och fördomar som syftar till att anklaga oss för diverse saker och inriktningar utan vettiga belägg. Det som är extra oroande är den totala avsaknaden av saklig journalistik och därmed substans. Flera andra medier som Samtiden och Svenska dagbladet har följt nästan samma spår och smutskastat och förtalat utan belägg och utan någon kunskap om vår verksamhet. Men Sydsvenskan har helt klart varit värst genom att på kort tid publicera 4 olika artiklar som innehåller förtal och grova anklagelser som syftar till att skapa konflikter. Exempelvis försökte Sydsvenskan förgäves och på ett bisarrt sätt koppla WAKF med attentatet mot regeringsbyggnaden i Iran. Att WAKF som är en av Europas modernaste och mest pragmatiska muslimska organisationer smutskastas på detta vis är inte acceptabelt och drabbar nästan hela muslimska civilsamhället. Vi ställer nu flera frågor som journalisterna är skyldiga att svara på.

Den gemensamma nämnaren hos de tidningar som smutskastat oss är att de bara utgått från spekulationer och förtal och inte utgått från vår verkliga verksamhet och vårt fina budskap. Bland annat har WAKF helt grundlöst anklagats för att vara en fundamentalistisk, wahabistisk, salafistisk organisation. På sju år har Sydsvenskans Olle Lönnaeus i praktiken endast lyckats redogöra för ett mycket tamt ”bevis” bestående av ett löst citat som var hämtat från en extern hemsida och som inte ens säger något om fundamentalism. Att han hetsar utan vettigt material beror faktiskt på att han var desperat och hade mycket bråttom med att publicera sitt hatiska reportage före de andra medierna som han konkurrerade med. Att Sydsvenskan började nämna Iran och Saudiarabien och andra händelser utanför vår kontroll och att ens nämna ordet kamp som huvudrubrik är som att vara ute efter att skapa eller importera konflikt och oro till Sverige. Agendajournalistik har varit mycket tydlig i detta fall. Svenska Dagbladet hävdar grundlöst och utan belägg att Wakf kan bli megafon åt Qatar, ett påstående som gränsar till förtal. Anklagelserna mot Qatar eller andra organisationer kan vi som ideell organisation inte ta ansvar för. Däremot tar vi hänsyn till Sveriges allmänna hållning i våra bedömningar och Sveriges relationer till Qatar är mycket goda och landet hör till de högprioriterade exportländerna som Sverige satsar på just nu. Vi ansvarar enbart för vad vi gör och vad vi säger.

Nu till våra frågor: Vad har ni som klagar och smutskastar för lösning till oss? Ska vi sänka våra högt ställda ambitioner och samhällsengagemang där vårt primära syfte är att hjälpa och stötta tusentals människor? Ska vi sluta ta tag i utmaningarna och stötta samhället? Om inte så är nästa fråga var ni vill att vi ska söka pengar när vi uttömt möjligheterna på lokal nivå? Vad vill ni att vi ska göra när vi har uttömt möjligheterna på lokal nivå? Ska vi söka bidrag hos svenska staten? Eller ska vi söka bidrag från våra hemländer som både är fattiga och krigsdrabbade eller ska vi söka hos rika muslimska stater? Är det rimligt att civilsamhället och de ideella krafterna ska ta ansvar för vad bidragsgivare gör? Gäller er grundlösa och faktalösa anklagelsemetoder enbart muslimska civilsamhället? Eller menar ni på fullt allvar att muslimska, judiska och kristna församlingar och föreningar numera ska ta ansvar för vad deras gästföreläsares och bidragsgivares länder gör? Var går gränsen för ansvaret för ideella föreningar? Är det rimligt att du som journalist ska ansvara för vad tidningens ägare gör? Om 30% av mediekoncernen Bonnier köps upp av USA eller annat krigförande land, skulle du säga upp dig eller skulle du ansvara för alla brott och krig som begås av det landet? Likadant gäller för gästföreläsare som kommer till Sydsvenskan. Ansvarar du eller Sydsvenskan för brott som begås av föreläsarens hemland? Varför valde Sydsvenskans journalist att publicera felaktiga citat när vi var tydliga med att det fanns flera fel i citaten som vi fick ta del av? Varför valde Sydsvenskan inte att skriva ett ord om att WAKF har fått flera allvarliga hotfulla kommentarer på högersajter i samband med mediedrevet?

WAKF har inget att dölja och vi översätter och spelar in fredagspredikningar och föreläsningar på svenska. Varför valde Sydsvenskan inte att ens titta på dessa inspelningar som visar vårt tydliga budskap, samhällsengagemang, förebyggande arbete och ökat ansvarstagande? Var det för att det motbevisade den falska bilden som Sydsvenskan ville förmedla? All logik säger väl att det är oerhört märkligt att en journalist som anklagar en så stor organisation för allvarliga anklagelsen fundamentalism inte ens tittat på det inspelade materialet. Vilken trovärdighet ger det? Hur trovärdigt är det när Sydsvenskan frågar någon om integration när personen i fråga inte vet något om vår verksamhet och vårt bidrag till integrationen? Är det bättre för integrationen med den här sortens journalistik som skapar berörelseskräck eller är det bättre att vi fortsätter vår plan med att samarbeta med polis, skola, politiker, arbetsförmedling, näringsliv och övriga ideella sektorn? Är det bättre för integrationen och samhället att vi fortsätter stötta våra medlemmar med läxhjälp, jobbsökande, kvinnoverksamhet, nätverk m.m eller är det bättre att lyssna på de negativa och hämmande krafterna i samhället? Varför nämnde du inte något om att många av våra planerade aktiviteter kommer att vara öppna för allmänheten? Var du rädd för att det skulle motbevisa dina anklagelser? Vet journalisterna inte att det är en mycket vanlig företeelse inom islam att man skänker pengar till behövande och till ideella sektorn utan krav på makt? Vet ni inte att sanningen kommer att komma fram när forskare och intresserade träffar oss och ser vårt fina koncept med egna sina ögon? Är ni någonsin beredda att skriva något positivt om muslimska civilsamhället? Kan ni sluta använda oss som politiskt slagträ? Vad tjänar Olle på att försöka importera hit konflikter? Har Säpo koll på honom? Varför har ingen annan journalist eller debattör ställt några av dessa relevanta frågor till Sydsvenskan? Kan vi en gång för alla reda ut dessa frågor så att vi kan jobba i lugn och ro?

Vi på WAKF har valt förändringens väg där vi tänkte nytt och påbörjade byggandet av ett modernt framtidscenter för hela familjen med utgångspunkten för hela familjens behov. Ge oss chansen att visa vad vi går för och följ gärna vår resa och titta på våra resultat. Vi kommer också att vid lämpligt tillfälle ha presskonferens och öppet hus för att vanliga medborgare ska se med egna ögon att det vi säger stämmer.

Vill vi tillsammans skapa förändring måste vi alla sluta med pajkastning, smutskastning och förtal och istället börja ta ett större ansvar, ha en konstruktiv dialog och komma med riktiga åtgärdsplaner på samhällsutmaningarna.

Med våra fredligaste hälsningar

Det Skandinaviska Trossamfundet i Sverige ( WAKF)

Pressfrågor: media@wakf.se

Hemsida: www.wakf.se

Det Skandinaviska Trossamfundet I Sverige (WAKF) som är en ideell fristående organisation som styrs av medlemmarna, följer en allmän sunnimuslimsk inriktning och är politiskt obunden. Vi står för öppenhet, medelmåttighet och ansvarstagande.