FMV

Symposium för skydd mot kemiska vapen

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 11:10 CEST

Just nu pågår det elfte symposiet för skydd mot kemiska och biologiska vapen i Stockholm, där FMV är en av arrangörerna.

– Nedrustning av kemiska vapen är en viktig profilfråga för Sverige och det här symposiet är en del i den svenska politiska agendan inom detta område, säger Bengt Strömstedt, miljöchef FMV. 

11th International Symposium on Protection against Chemical and Biological Warfare Agents arrangeras av tio svenska myndigheter, där Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI, är huvudman. Årets symposium, som är det elfte i ordningen, håller på mellan 3-5 juni i Waterfront building i Stockholm. Det består av två delar, en vetenskaplig del och en företagsutställning där ett 50-tal internationella företag ställer ut sina produkter. 

– FMV har tagit speciellt ansvar för företagsutställningen i år. Vi ser till att de viktigaste företagen inom området finns på plats, sköter placeringen i hallen och ser till att utställarna får den information de behöver, säger Bengt Strömstedt, som håller i det arbetet.

Djärvt grepp

Symposiet, som länge var det enda i sitt slag, riktar sig internationellt till bland annat forskare, beslutsfattare, militärer och räddningspersonal. Det första arrangerades 1983 efter att Johan Santesson, forskningschef på FOI, fått en idé om att samla dem som var intresserade av denna sorts forskning under samma tak, för att utbyta information om hur man hanterar skydd mot kemiska vapen.

– Det var mitt under kalla kriget, så det var ett djärvt grepp då. FMV, Civilförsvarsstyrelsen och Fortifikationsverket var medarrangörer och 200 delegater från hela världen bjöds in, berättar Bengt Strömstedt, som då arbetade på FMV med skydd mot kemiska och biologiska vapen.  

Under den här tiden och ända fram till 90-talet fruktade man att kemiska och biologiska vapen skulle användas av stater i ett stort krig.

– Det tror man inte längre. I princip alla länder har skrivit på konventionen om förbud mot kemiska vapen. Det hot man ser idag är att det är terrorister som kommer att använda kemiska och biologiska vapen eller att de kan komma att användas i regionala eller lokala konflikter, som till exempel i Syrien säger han.

Ett exempel på terroristanvändning var när gruppen Aum Shinrikyo spred nervgas i Tokyos tunnelbana 1995.

– De hade fyllt vanliga plastpåsar med nervgasen Sarin som de sedan kastade in i tunnelbanan. Det var inte så många som dog, men tusentals skadades och behövde sjukhusvård, säger Bengt Strömstedt.

Visar upp

Symposiet för skydd mot kemiska och biologiska vapen arrangeras vart tredje år och följer alltid samma koncept med vetenskapliga föreläsningar och en utställningsdel. I år väntas närmare 800 delegater delta.

– Vi har gott renommé. Ett företag sa till mig att det här är det enda symposiet vi inte har råd att vara borta ifrån, säger Bengt Strömstedt.

De flesta av dem som deltar i symposiet kommer från Europa och Nordamerika, men även delegater och företag från andra världsdelar finns representerade. Vissa länder, som England och Frankrike, har nationella paviljonger i utställningshallen.

– Utställarna visar upp sina produkter, till exempel skyddsmasker, medicinska motmedel och fordon som är rullande laboratorium och som kan upptäcka sådana här vapen.

I utställningshallen finns också en gemensam monter för 16 svenska myndigheter som visar upp vad man gör inom området skydd mot kemiska och biologiska vapen.

– Vi vill visa att många svenska myndigheter är intresserade av frågan, säger Bengt Strömstedt.

Fakta

Arrangörer av 11th International Symposium on Protection against Chemical and Biological Warfare Agents är:

  • Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI,
  • Försvarsmakten
  • Försvarets Materielverk
  • Fortifikationsverket
  • Försvarshögskolan
  • Utrikesdepartementet
  • Rikspolisstyrelsen
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Socialstyrelsen
  • Inspektionen för strategiska produkter


Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vi tar fram produkter, tjänster och system till Försvarsmakten och andra myndigheter, ofta i samarbete med flera andra aktörer. Vår styrka är kombinationen av teknisk och affärsmässig kompetens. FMV skapar försvarsförmåga.