Landstinget i Jönköpings län

Symposium om alkoholens medicinska konsekvenser

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:43 CET

Den ökande konsumtionen av alkohol väntas öka trycket på sjukvården i framtiden.
Hur ska vården möta detta?Jönköpings läkaresällskap och folkhälsoavdelningen, Landstinget i Jönköpings län, arrangerar en heldag om alkoholens medicinska konsekvenser torsdagen den 23 mars 2006 i Huskvarna.

Medierna är välkomna under hela eller delar av dagen.
Kl 12.30 finns särskild tid att träffa föreläsarna.

Plats: Kungsporten konferens
Kungsängsvägen 25, Huskvarna
Tid: 23 mars 2006 kl 9–16.15

Dagen inleds med landshövding Lars Engkvist och därefter beskriver Folkhälsoinstitutets alkoholläkare Sven Andréasson alkoholkonsumtionens utveckling och dess konsekvenser.

Senare följer en rad seminarier om hur vården kan möta konsekvenserna av en ökad alkoholkonsumtion.
Bland annat berättar Eva-Karin Enwall, barnmorska och projektledare vid Familjemedicinska institutet, hur man kan arbeta förebyggande på barnmorskemottagningarna och universitetslektor Preben Bendtsen, Socialmedicinska avdelningen Linköpings universitet, diskuterar hur detta arbete bedrivs i primärvården.

Övriga föreläsare
Einar Björnsson, docent/överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset
Alkoholens påverkan på levern

Annika Rosengren, professor/överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset
Jan Thollander, specialistläkare, Länssjukhuset Ryhov
Alkohol och kardiovaskulär sjukdom

Olof Blix, överläkare, Länssjukhuset Ryhov
Handläggande av patienter med beroende på beroendemottagningen
Alkohol och beroendets dynamik

Kontaktpersoner
Marianne Tollin 070-324 4201, folkhälsodirektör
Charlotte Jerkelund 070-538 13 31, länssamordnare alkohol och narkotika
Raymond Lenrick 070-638 41 52, Läkaresällskapets ordförande
Vänliga hälsningar

Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46
www.lj.se