CMMK

Symposium om livsmedelssäkerhet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:40 CEST

Säkerheten i hanteringen av våra mat har varit starkt i fokus senaste tiden. Med EHEC, utbrott av salmonella och matförgiftningar, så kommer de EG-förordningar som träder i kraft 1 januari 2006 mycket lägligt. De nya reglerna kommer att påverka alla sektorer och led inom livsmedelskedjan.

Västra Gastronomiska Akademin anordnar fredagen den 14 oktober ett symposium om livsmedelssäkerhet. Till detta inbjuds hela livsmedelssektorn, alltså storkök (offentlig och privat), personalrestauranger, lokala livsmedelsproducenter, Miljö- och hälsoskyddskontoren, storkökskonsulter m fl.

Symposiet sker i samarbete med Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland,, Livsmedelsverket och Electrolux Professional.

Symposiet äger rum kl 08.00-17.00 i Universitetsaulan, Vasaparken i Göteborg. Dagen innehåller seminarier, demonstrationer och föreläsningar av bl a:

Ann Sofie Sandberg
Professor i Livsmedelskunskap vid Chalmers Tekniska Högskola

Lars Magnus Olovson
Veterinär vid Försvarsmaktens sjukvårdscentrum

Niklas Ekman
Statsinspektör på Livsmedelsverket, expert på EU´s nya regler om hygien och kontroll i livsmedelskedjan.

Ingrid Eilertz
Länsveterinär och chef för Veterinärenheten vid Länsstyrelsen Västra Götaland

Inge Dahlgren
Konsult för Storkök vid Innovative Products AB

Torbjörn Nilsson
Executive Chef, Customer Training, Electrolux Professional AB

Mer information och anmälan till symposiet kan göras på www.vgak.info.


För övriga frågor och uttalanden hänvisas till Akademins sekreterare:
Alf Carlsson - 0708-20 78 40, e-post: alf.carlsson@vgak.info