Synch Advokat AB

Synch biträder M Industrial Invest vid försäljningen av Fundo Group

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 15:30 CEST

Synch har biträtt M Industrial Invest AB vid försäljningen av samtliga aktier i Fundo Group AB med därtill hörande koncernbolag till Sibbhultsverken. Affären omfattar aluminiumgjuteriet Fundo i Charlottenberg samt gjutverktyg tillverkaren Intermekano Tools AB.

Fundo är ett av norra Europas ledande gjuterier, specialiserat på kokillgjutning av påkänt, komplext aluminiumgods.

Sibbhultsverken utför fleroperationsbearbetning av geometriskt komplicerade artiklar med höga toleranskrav där automationsgraden är hög.

Synchs team bestod av Andreas Börjesson, Sofia Stecksén och Ian Slettengren.

För mer information, kontakta VD Jim Runsten, +46-761-761 999, jim.runsten@synchlaw.se eller Andreas Börjesson, +46-761-761 919, andreas.borjesson@synchlaw.se.


Synch är en nybildad advokatbyrå med ett erfaret och internationellt erkänt juristteam. Synchs strategi är att erbjuda juridisk support på ett effektivt och kreativt sätt, t.ex. genom användande av teknologi och transparanta prismodeller för att skapa förutsägbarhet och värde för kunden, och erbjuda en arbetsmiljö som gynnar handlingskraftiga och stimulerade medarbetare till förmån för Synch och dess kunder.

Synch is a newly established law firm composed by an experienced and internationally recognized team of lawyers. Synch’s strategy is to offer legal support in an efficient and creative way, e.g. by the use of technology and transparent pricing models in order to create predictability and value to the customer, and doing so in a working environment promoting inspiring and dynamic employees to the benefit of Synch and its customers.