Synch Advokat AB

Synch växer och anställer nya medarbetare!

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 13:07 CEST

Synch fortsätter att växa och anställer nya medarbetare. Från och med 1 september 2014 har Ida Häggström och Elisabeth Sundberg anställts som jurister. Ida har arbetat drygt sex år i juristyrket och kommer senast från Fondia Legal Services men har dessförinnan även varit på Frank Advokatbyrå samt Hammarskiöld & Co. Elisabeth har nyligen avslutat sina studier och därefter gjort praktik på Ramberg Advokater.

Vidare har Synch anställt Olivia Aaröe som First Impression och i mitten av september kommer även Cathrine Bissmarck att ansluta till Synch i rollen som Project Controller.

- Vi ser en fortsatt hög efterfrågan av våra tjänster och ett ökande intresse för alternativa affärsmodeller från såväl nystartade som etablerade bolag. Det är oerhört glädjande att vi trots vår relativt korta tid på marknaden har lyckats skapa ett sådant intresse och att vi redan efter sex månader har behov av att rekrytera. Därför är vi särskilt glada att få välkomna våra nya medarbetare, säger Jim Runsten, VD för Synch.

- Vi kommer att expandera ytterligare och söker därför efter fler kompetenta personer med rätt driv och intresse för innovation, fortsätter Jim Runsten.

Synch anser att juridiken och jurister på ett pragmatiskt och lättillgängligt sätt ska bidra till kundernas värdeskapande och affärsnytta. Juridiken får aldrig vara ett hinder, utan ska tvärtom vara en möjlighet för kunderna att förverkliga målen för sin verksamhet.  Det gäller lika mycket i stora etablerade industriföretag som i små snabbväxande startups.

För mer information, vänligen kontakta VD Jim Runsten, jim.runsten@synchlaw.se, 0761-761909. Se även www.synchlaw.se.


Synch är en nybildad advokatbyrå med ett erfaret och internationellt erkänt juristteam. Synchs strategi är att erbjuda juridisk support på ett effektivt och kreativt sätt, t.ex. genom användande av teknologi och transparanta prismodeller för att skapa förutsägbarhet och värde för kunden, och erbjuda en arbetsmiljö som gynnar handlingskraftiga och stimulerade medarbetare till förmån för Synch och dess kunder.

Synch is a newly established law firm composed by an experienced and internationally recognized team of lawyers. Synch’s strategy is to offer legal support in an efficient and creative way, e.g. by the use of technology and transparent pricing models in order to create predictability and value to the customer, and doing so in a working environment promoting inspiring and dynamic employees to the benefit of Synch and its customers.