Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet

Synen berättar vad vi ser

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 15:47 CEST

Synen berättar vad vi ser
(Skrivet av SvenA)


Ögat är ett unikt organ som med sina 1 miljon nervtrådar överför signaler till hjärnan för att tolkas och bli till bilder som vi sedan upplever.
Vi som inte ser får alltså inte den uinformationen som våra hjärnor behöver för att tala om för oss vad vi ser

annars är synen ett av de sinnen som är störst av våra sinnen

Nästan tre fjärdedelar, eller 130 miljoner, av kroppens sinnesceller finns i ögonen

Så vi som inte ser missar alltså en massa information som den seende befolkning får via ögonen


Vi som inte ser kan ju inte tyda kroppspråkey som är en viktig informationskälla när vi träffar andra maniskor


Vi som inte ser kan heller inte ta del av det mesta abvden iformationen som man normalt får via det tryckta ordet


Vi som inte ser är också utestängda från det mesta som sämds via televisionen


Vi som inte ser är också utestängda från de flesta butikerna på grund av att det saknas personlig service i de flesta butikerna


Vi som inte ser är även utestängda från stora delar av samhället på grund av den otillgänglighet som råder på de flesta platserna i samhället


Vi som inte ser har inte heller rätt till hjälp via LSS lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade som

ger andra grupper stöd och hjälp på statens bekostnad utan vui får själva bekosta eventuella hjälpbehov vi har på grund av vår synskada


Vi som inte ser är den enda gruppen som får betala en extra avgift för att ha våra ögon med oss när vi lämnar bostaden och ger oss ut i det otillgängliga samhället

Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet
http://socialamedborgargardet.ning.com

- Nyheter
- Pressmeddelanden