BT in the Nordics

Syngenta tar fortsatt hjälp av BT för att accelerera sin globala tillväxt

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 09:00 CEST

Syngenta, ett av världens ledande jordbruksföretag, har förlängt sitt samarbetskontrakt med BT i ytterligare sju år.

BT och Syngenta har samarbetat sedan år 2000. BT har hanterat all Syngentas kommunikation, inklusive en integrerad IP-infrastruktur som sänkt kostnader och möjliggjort utökade samarbetstjänster. Inom ramarna för det nya kontraktet kommer BT att erbjuda ytterligare tjänster till Syngenta, exempelvis WAN-optimering, utbyggnad av WLAN, support för integrerad kommunikation och övervakning av applikationsprestanda.

BT skapar bättre förutsättningar för kommunikation och samarbete mellan Syngentas anställda, partners och kunder genom säker tredjepartsaccess, fjärraccess för anställda, internationella IP-telefonitjänster, röst- och videokonferens och managerade mobilitetstjänster. BT kommer att fortsätta leverera IP-baserade kommunikationstjänster till Syngentas 28 000 anställda i över 90 länder.

– Få företag kan erbjuda högkvalitativa globala, innovativa och hållbara tjänster som kan hjälpa oss att uppnå våra högt satta mål, och vi är därför nöjda att kunna fortsätta vårt partnerskap med BT. Att fortsätta använda ny teknik hjälper oss att öka produktiviteten genom att våra anställda blir mer uppkopplade, säger Martin Walker, Head of Syngenta Business Services.

– Syngenta har ambitiösa tillväxtplaner i nyckelregioner där också BT investerat – Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Vi jobbar hårt för att hjälpa våra kunder att orkestrera sina nätverkstjänster på flera plattformar och olika geografiska områden. Vi är extremt stolta att en global marknadsledare som Syngenta ger oss sitt förtroende för att hantera så många olika typer av tjänster. Tillsammans använder vi tekniken på ett kreativt sätt för att åstadkomma enastående affärsresultat, säger Luis Alvarez, CEO, BT Global Services.

BT har sedan år 2000 hjälpt Syngenta att omvandla sin infrastruktur till ett av världens modernaste företagsnätverk.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda, Bite
BT@biteglobal.com
+46 (0)8 402 01 00
DC14-204

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2014, var BT-gruppens intäkter 18 287 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 312 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt