Synovate

Synovate Temos väljarbarometer för november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:41 CET

Egen majoritet för vänsterblocket. S + V större än borgerligheten. Läs om förändringarna i väljaropinionen i Synovate Temos andra väljarbarometer efter valet 2006: Läs mer http://www.temo.se/upload/Temo_23nov_2006.pdf


Har du frågor kring vår väljarbarometer, kontakta Nicklas Källebring, 08 522 330 43 eller nicklas.kallebring@synovate.com

Publiceringsregler Synovate Temo väljarbarometer


1. För att ett partis siffror ska särredovisas krävs att partiet ska ha fått stöd av minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar ELLER att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning.

För partier som finns representerade i den folkvalda församling som väljarbarometern avser sker redovisning av partiets stöd oavsett dess storlek.

2. För att ett parti ska finnas med som ett förkodat svarsalternativ i partivalsfrågorna krävs att partiet är representerat i den politiska församlig som väljarbarometern avser ELLER att partiet erhållit minst 3,0 procent i tre på varandra följande mätningar eller 4,0 procent i två på varandra följande mätningar.

Ett parti plockas bort som förkodat svarsalternativ om det inte är representerat i den politiska församling som undersökningen avser och erhåller ett stöd som är mindre än 2,0 procent i tre på varandra följande mätningar eller mindre än 1,5 procent i två på varandra följande mätningar.