Institutet för mediestudier

Synpunkter på kommande bok om nätnyheter?

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 20:00 CET

Har du tankar och funderingar kring nätnyheter? Under våren ska Michael Karlsson fil.dr, lektor och medieforskare vid Karlstads universitet och även ny ledamot av Sim(o) styrelse, skriva en bok om nätnyheter. Läs ett första utkast på det inledande kapitlet i boken på bloggen mediestudier.wordpress.com. Läs och tyck till!

Här hittar du texten: http://mediestudier.wordpress.com/2010/02/01/synpunkter-pa-kommande-bok-om-natnyheter/

Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.