Högskolan i Kalmar

Synskadad forskare leder optikerprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 16:51 CEST

Den åttonde oktober gästas Kalmar av optiker från hela landet. De kommer hit för att testa de nya metoder som utvecklats av optikerforskare vid Högskolan i Kalmar. Krister Inde, själv synskadad, leder det unika skandinaviska projektet som inom kort skall utvecklas till att omfatta hela norden.

SEnior är ett skandinaviskt projekt som handlar om att mildra konsekvenserna av i första hand åldersförändringar i gula fläcken. Dessa förändringar har under senare tid blivit en folksjukdom, var fjärde person över 75 år har synproblem på grund av åldersförändringar i gula fläcken.

Två representanter från Sverige, Norge och Danmark är med i projektgruppen - en optiker och en synpedagog från varje land. Syftet med projektet är att utveckla och provanvända nya alternativa metoder. Optik och synträningsmetoder i kombination med en nyvunnen personlig mental inställning kan förbättra möjligheterna att använda synresterna vid åldersförändringar i gula fläcken, så kallad torr AMD.
Redan nu har en kartläggning av nuvarande konventionell behandling och rehabilitering gjorts, just nu pågår ett intensivt metodutvecklingsarbete som alltså görs i samarbete med optiker i hela norden. Därefter genomförs framtagning av alternativa/nya metoder och ett professionellt material.

För att visa att de nya metoderna fungerar genomförs interaktiv provanvändning på personer med AMD i dess olika stadier. Utvecklingsarbetet handlar både om hur personerna informeras och hur synfunktionen kan användas så optimalt som möjligt. Kunskaperna kommer att spridas inom synvård och rehabilitering via ett antal seminarier.

Den sjunde oktober, efter kl 15.00, finns möjlighet för intresserade journalister att träffa Krister Inde och hans forskarlag på plats i Kalmar. Kontakta Högskolan i Kalmar för mer information.

Fakta: Makuladegeneration
När Gula Fläcken Åldras
Torr makuladegeneration (AMD) eller åldersförändring i gula fläcken är en folksjukdom i västvärlden. Var fjärde person över 75 år har någon form av påverkan i ett eller båda ögonen. Förändringarna leder sällan till blindhet men den som drabbas tvingas ofta ge upp vardagssysslor som exempelvis bilkörning. På grund av att det idag inte finns någon medicinsk behandling är detta projekt viktigt.

Mer information om forskningsprojektet SEnior hittar du på www.hik.se/senior

Jörgen Gustafsson Leg. optiker/universitetslektor vid Optikerutbildningen Högskolan i Kalmar Tel: 0480 44 63 98
jorgen.gustafsson@hik.se