Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet

Synskadade är utestängda

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 14:34 CEST

- Synskadade är utestängda
(Skrivet av SvenA)

Vi som har en synskada är delvis utestängda från samhället på grund av otillgängligheten
Vi som är synskadade har inte tillgång till samhället på samma vilkor som andra medborgare

Detta beror på stor del på våra beslutsfattare som inte verkar bry sig om att stora grupper blor utestängda från vissa delar i samhället bara för att de inte kan se till att samhället blir tillgängligt för personer med olika funktionshinder


Hur ser det ut på våra bibliotek med datorer som är till för allmänheten finns det skärmlasare på samtliga datorer så att vi som inte ser kan annvända dessa som andra seende medborgare kan


Hur är det med ledstråk i de offentliga byggnaderna finns det kännbara ledstråk så att vi kan förflytta oss på ett säkert sätt utan att behöva be om hjälp


Där de finss vid entreer så ligger det ofta en gångmatta över så att man inte hittar dessaTa bara det att vi gravt synskadade (Blinda) inte får ha ledsagare med oss på färdtjänstresorna utan at betala en extra kostnad för att vi vill ha våra ögon med oss


Se hur det ser ut vid de flesta bevakade övergångsställen de saknar ofta en ljudsignal som talar om när det är rött eller grönt så hur ska vi veta när det är säkert att gå över gatan


Vid de obevakade övergångställena saknas det ocfta någon form av markering som talar om att det är en övergång där det skulle vara mycket lätt att ordna med en plattrad i avikande material som man kan känna skillnad på i för¨ållande till den övriga beläggningen


Se hur det är med lagen om särskilt stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS)

i denna grupp som den lagen omfattar ingår inte gravt synskadade (Blinda), de personer som inte har något mer funktionshinder än synskadan omfattas ej av den lagen vilket förefaller mycket märkligt för hur ska man kunna hitta i samhället om man inte ser utan att ha en ledsagare med sig som ser vart man ska gå

Om det bara är synskadan som gör att man behhöver ledsagning ska man betala detta ur egen ficka


Se hur det ser ut utanför de flesta köpcentra med en massa hinder i vägen i form av reklamskyltar och annat som butiksägarna ställer utanför sina butiker


Se hur många andra hinder det finns i samhället för oss som inte ser i forman av felplaverade cyklar och annat som bara ställs där detstår ivägen för oss som inte ser


Hur ser det inte ut vid gångbanorna med en massa träd och buskar som man tillåter växa ut över gångbanorna och som vi får i ansiktet eller fastnar i


Detta är bara några av de mest lätta feln att avhjälpa listan på fysiska hinder kan göras nästa hur lång som helst

.

.

.

Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet
http://socialamedborgargardet.ning.com

- Nyheter
- Pressmeddelanden