Synskadades Riksförbund SRF

Synskadades företagsgrupp Iris köper del av Lernia

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2003 10:00 CET

Iriskoncernen, som ägs av synskaderörelsen, köper Lernia Hadar av utbildningsföretaget Lernia. I och med köpet integreras Hadar i Iris dotterbolag Enter och bolaget tar namnet Iris Hadar AB. Det nya bolaget blir med sina 145 anställda och en årlig omsättning på 150 m kr ledande i utbildning av arbetslösa och sjukskrivna med funktionshinder.

Tjia Torpe, vd Iriskoncernen:
- Köpet av Hadar är en offensiv åtgärd som ligger helt i linje med uppdraget från vår ägare. Affären gagnar i första hand de tusentals människor med funktionshinder som utbildas genom våra kurser och, i förlängningen, samhället i stort genom att fler människor kommer ut på arbetsmarknaden. Det nya bolaget med vd Mattias Åberg i spetsen har ännu bättre förutsättningar att klara den uppgiften med AMS och Riksförsäkringsverket som uppdragsgivare.

Behovet av ny arbetskraft i Sverige är stort och blir större för varje år. Dyslexi, synskador, hörselnedsättningar och rörelsehinder kan kompenseras med teknik. Rätt insatser kan bana vägen tillbaka in i arbetslivet efter en olycka eller långvarig sjukdom.

Enter och Hadar har sedan mitten på 80-talet utbildat funktionshindrade till att med datorn som kompenserande hjälpmedel kunna ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Företagen har bidragit till att 12 450 personer fått jobb samt sett till att 4 300 arbetsplatser fungerar med specifika programvaror och andra tekniska hjälpmedel. Varje individ i arbete representerar en samhällsvinst på närmare en kvarts miljon per år.

Ingemar Alserud, vd Lernia:
- Lernia renodlar just nu sin verksamhet och vi är mycket glada över att ha hittat rätt ägare till en viktig verksamhet. Att Hadar och tidigare konkurrenten Enter nu blir ett i Iris Hadar borgar också för en långsiktigt bra industriell lösning för verksamheten. Erfarenheten visar att ett företag bör ha en viss storlek för att kunna lyckas.

Vid frågor kontakta:
Tjia Torpe, Vd SRF Iris AB, 070-697 62 16
Ingemar Alserud, Vd Lernia AB, 070-531 37 59
Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektör, Lernia AB, 0703-447809

SRF Iris AB investerar i och förvaltar företag som kombinerar affärsnytta med samhällsnytta. Iriskoncernen ägs av Synskadades Stiftelse och är nära knutet till synskaderörelsen. I Iriskoncernen ingår Almåsa Konferens, Svenska Enter rehabilitering, Iris InterMedia, SRF Hantverk, Iris Hundskolan samt intresseföretagen Bonnier Audio, Ideella Spel och Synkliniken. Iriskoncernen har drygt 300 anställda och omsatte 225 milj kr år 2002.
www.iris.se

Lernia AB är Sveriges största företag inom kompetensförsörjning. Lernia bedriver kompetensutveckling, vuxenutbildning och verksamhetsutveckling samt erbjuder bemanningstjänster inom industri, teknik och logistik. Lernia finns på över 100 orter i hela Sverige. Lernia utbildade 47 000 personer år 2002. Lernia är ett statligt ägt bolag med 2 900 medarbetare och en omsättning på 1,8 miljarder kronor år 2002. Lernia är kvalitets- och miljöcertifierat.

Kontakta oss på tel 020-725 725 eller besök
www.lernia.se