Synskadades Riksförbund SRF

Synskadades Riksförbunds kongress och Vita Käppens Dag

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 19:00 CEST

Synskadades Riksförbunds kongress äger rum torsdagen den 14 oktober till söndagen den 17 oktober på Hotell Skogshöjd i Södertälje.

Då kommer en ny styrelse att väljas, inklusive en ny, med stor säkerhet kvinnlig, ordförande efter Lennart Nolte som avgår efter 18 år.

Dessutom ska delegaterna ta ställning till en rad framtidsfrågor. Hur ska vi hinna ikapp resten av befolkningen ekonomiskt? Hur ska funktionshindrades hälsotillstånd bli bättre? Hur ska synskadade få jobb? Hur ska vi få ett stopp för diskrimineringen av funktionshindrade?

En brännande fråga tas upp med statsrådet Berit Andnor som besöker kongressen på torsdag: Hur ska vi få lagstadgad rätt att använda andras ögon genom ledsagning då det behövs?

På fredagen den 15, som är den internationella Vita Käppens Dag, kommer en delegation från Kongressen att inventera tillgängligheten i Södertälje. Bland annat ska övergångsställen, hissar och bankomater undersökas.

Lördagen den 16 inträffar också Synskadades Melodifestival då delegaterna ska rösta fram årets synskadelåt. Även andra medlemmar kan delta i omröstningen.

För ytterligare upplysningar
Urban Fernqvist, tel 070-839 00 81
Ulrika Norelius, tel 070-340 73 05

Om Melodifestivalen
Pontus Norshammar, tel 070-308 18 27

Jan Wiklund
Redaktör
Synskadades Riksförbund
08-39 92 98
www.srfriks.org