Accelerator Nordic AB

SyntheticMR ABs nyemission övertecknades med 78 procent

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 09:10 CEST

Accelerators dotterbolag SyntheticMR ABs företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från 24 september - 8 oktober 2012, övertecknades med 78 procent. Företrädesemissionen tillför SyntheticMR cirka 6,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Accelerator har i emissionen tecknat aktier i dotterbolaget till ett belopp av 3,4 miljoner kronor, motsvarande pro rata i förhållande till ägarandel i SyntheticMR AB.

Emissionen omfattade 4 328 654 aktier varav 3 295 092 aktier, motsvarande cirka 76,12  procent, tecknades med stöd av företrädesrätt och resterande 1 033 562 aktier, motsvarande cirka 23,88 procent, tecknades utan stöd av företrädesrätt. Emissionen är därmed fulltecknad och SyntheticMR AB tillförs 6 492 981 kronor före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier utan företrädesrätt meddelas genom utskick av avräkningsnotor eller via den bank/förvaltare man anlitar.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i SynteticMR AB med 4 328 654 aktier varigenom bolagets aktiekapital ökat till 624 624 kronor fördelat på 28 136 254 aktier.

Accelerators ägarandel i SyntheticMR AB är 51,88 procent av röster och kapital.

För ytterligare information, kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 (0)76 119 1983.

SyntheticMR AB ingår i Accelerator-gruppen och har utvecklat SyMRI®, en programvara som förbättrar och effektiviserar undersökningar med Magnetresonans, MR. Programvaran sparar tid och pengar genom att snabba upp arbetsflödet samt skapar bättre beslutsunderlag med hög diagnostisk kvalitet. För mer information, se www.syntheticmr.se .

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se  .