Accelerator Nordic AB

SyntheticMR ingår utvärderingsavtal med ledande MR-tillverkare

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 13:03 CEST

SyntheticMR AB, dotterbolag till Accelerator Nordic AB, har ingått avtal med en ledande aktör på MR-marknaden avseende utvärdering av programvaran SyMRI på utvalda kliniker. MR-tillverkaren vill med utvärderingen bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval i sina egna MR-kameror och system.

Som SyntheticMR tidigare meddelat för bolaget diskussioner med ledande MR-tillverkare avseende gemensam kommersialisering av SyMRI, SyntheticMRs programvara för effektivare MR-undersökningar. Efter positiva resultat från en första intern analys, har en av dessa ledande aktörer nu tecknat avtal om ett antal utvärderingslicenser av SyMRI för att på utvalda kliniker vidare verifiera produkten direkt hos kund.

”Det här är ett viktigt avtal för SyntheticMR. Att MR-tillverkaren nu väljer att ta nästa steg genom att utvärdera produkten hos kund är ett erkännande för den kommersiella potential vår programvara har. Jag ser fram emot fortsatt gynnsamt samarbete för oss båda”, säger Stefan Tell, VD SyntheticMR AB.

Utvärderingslicenser av detta slag är ofta ett viktigt steg på väg till efterföljande kommersiella licensavtal som innebär att SyntheticMRs programvara säljs genom partnersamarbeten med större, mer etablerade aktörer på marknaden. Detta ger SyntheticMR licensintäkter och tillgång till en bredare, global marknad. SyntheticMR bedriver idag även viss direktförsäljning av programvaran till slutkund men målet är att nå ut till en internationell marknad genom den här typen av partnersamarbeten.

SyMRI är en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-diagnostik genom att både förkorta tiden per patient för en MR-undersökning och samtidigt producera kvantitativa data i MR-bilder för bättre beslutsunderlag. Radiologen kan på ett enkelt sätt beräkna volymer, t.ex. av hjärnans olika delar, tumörer och andra förändringar. Man kan också erhålla mätvärden som ger information om vävnadens egenskaper i olika sjukliga förändringar i hjärnan, vilket kan förbättra diagnostiken. Programvaran togs i kliniskt bruk under 2011.

”De reaktioner vi hittills fått från de kliniker som redan nu har fått möjlighet att använda produkten har varit väldigt positiva och vittnar om dess kliniska nytta”, framhåller Tell.


För ytterligare information, kontakta Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90, Maria Fors, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83.

SyntheticMR AB ingår i Accelerator-gruppen och har utvecklat SyMRI®, en programvara som förbättrar och effektiviserar undersökningar med Magnetresonans, MR. Programvaran sparar tid och pengar genom att snabba upp arbetsflödet samt skapar bättre beslutsunderlag med hög diagnostisk kvalitet. Kunder är främst tillverkare av medicinska bildprodukter men produktutvecklingen är användarnära och kliniskt driven. För mer information, se www.syntheticmr.se .

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se  .