Accelerator Nordic AB

SyntheticMR lanserar två nya CE-märkta versioner av SyMRI®

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 09:56 CEST

SyntheticMR AB (”SyntheticMR”), dotterbolag till Accelerator Nordic AB, lanserar två nya versioner av programvaran SyMRI. SyMRI är en programvara som effektiviserar och förbättrar undersökningar med magnetisk resonanstomografi (MR). De nya versionerna, SyMRI IMAGE 7.0 och SyMRI NEURO 7.0 är CE-märkta för kliniskt bruk i Europa.

”SyMRI 7.0 är den första regulatoriskt godkända produkten som kan leverera syntetisk MR på både 1,5T och 3T kameror. Detta är en milstolpe inom MRI när det gäller effektivisering och förbättrade beslutsunderlag”, säger Stefan Tell, VD SyntheticMR AB.

SyMRI IMAGE är en programvara som effektiviserar MR-diagnostik genom att förkorta tiden per patient för en MR-undersökning, vilket gör att fler patienter kan undersökas på en dag. Olika MR-bilder (T1W, T2W, PDW och FLAIR) erhålls på endast 6 minuter, vilket är upp till en halvering av undersökningstiden mot dagens tillvägagångssätt. Kamerainställningarna är samtidigt justerbara i efterhand, vilket inte är möjligt vid traditionella MR-undersökningar. Justerbara kontrastinställningar minskar risken för att behöva återkalla patienten om inställningarna inte blev helt rätt från början.

Med SyMRI NEURO produceras även kvantifierbara MR-bilder som ger ett bättre beslutsunderlag. Programvaran ger automatisk vävnadskaraktärisering och volymbestämning av olika vävnadstyper i hjärnan. Detta ger ett objektivt beslutsstöd till skillnad mot den ofta subjektiva bedömningen av bilderna som annars görs idag. Man kan t.ex. märka ut och mäta lesioner i samband med multipel skleros (MS), tumörvolymer eller ventrikelvolym. Programvaran räknar också automatiskt ut BPF (”Brain Parenchymal Fraction”) vilket ger ett unikt sätt att snabbt mäta hjärnatrofi, dvs. den minskning av hjärnvävnad som uppkommer i samband med vissa neurodegenerativa sjukdomar. Detta används idag kliniskt för att t.ex. följa upp MS-patienter. Med SyMRI NEURO kan därmed uppföljning av patienter med neurodegenerativa sjukdomar underlättas och förbättras.

Både SyMRI IMAGE och SyMRI NEURO finns nu tillgängliga för både 1,5T och 3T MR-kameror från två av de största MR-tillverkarna.

Programvaran säljs idag för kliniskt bruk i Europa. Målet är att SyMRI ska säljas som ett tillägg till internationellt marknadsledande MR-tillverkares kameror och system. SyntheticMR ingick under 2012 ett utvärderingsavtal med en av de globalt ledande MR-tillverkarna.

För ytterligare information, kontakta Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90, eller Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83.

SyntheticMR AB ingår i Accelerator-gruppen och har utvecklat en programvara, SyMRI®, som förbättrar och effektiviserar undersökningar med magnetisk resonanstomografi, MR. Programvaran sparar tid och pengar genom att snabba upp arbetsflödet samt skapar bättre beslutsunderlag med hög diagnostisk kvalitet. SyMRI säljs för kliniskt bruk i Europa. För mer information, se www.syntheticmr.com .


Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras. SyntheticMR har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .