Folkpartiet

Syresätt svensk Östersjöpolitik! - Lyft Östersjöfrågorna till högre nivå i EU och vår regering!

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 13:55 CEST

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 2007-08-20

- För att lösa Östersjöns kris behövs långsiktiga europeiska överenskommelser. En viktig uppgift för Sverige är därför att lyfta Östersjöfrågorna inom EU, och få deras betydelse stadfäst i en särskild Östersjöstrategi för Europeiska Unionen.

Det föreslår Carl B Hamilton (fp), riksdagsledamot och folkpartiets klimatpolitiske talesman i ett uttalande på måndagen.

- EU-kommissionen bör utforma en sådan strategi i god tid till tidpunkten för det svenska ordförandeskapet andra halvåret 2009. Sverige bör under sitt ordförandeskap söka få en sådan strategi accepterad av medlemsländerna.

- Eftersom en stor del av övergödningen beror på strandstaternas intensiva jordbruksproduktion bör dessa negativa externa effekter få slå igenom i ändringar i EU:s jordbrukspolitik. Det skall vara dyrt att göra utsläpp av kväve och fosfor och strukturfondsmedel, bör kunna finansiera mer av miljöförbättringar för Östersjön. EU:s budget skall reformeras under svenska ordförandeskapet. Även i detta sammanhang bör Sveriges kunna ta tillfället i akt och förbättra för Östersjön.

- Problemen i Östersjöområdet griper in i flera olika politikområden. Miljö- och jordbrukspolitik, fiskefrågor i jordbrukspolitiken, utrikes- och näringspolitiken, osv. Inte bara på EU-nivå utan även inom varje land finns därför ett betydande koordineringsproblem vad gäller departement och myndigheter när det gäller hanteringen av Östersjöns kris.

- I Sverige bör regeringskansliet utrustas med en koordinerande enhet under politisk ledning – förslagsvis i statsrådsberedningen – för Östersjöfrågorna. Den skulle underlätta så att alla departement drar åt ungefär samma håll, och att de arbetar informerade om varandras problembilder och lösningsförslag. En sådan administrativ reform är naturligtvis ingen patentlösning, men ett erkännande av frågans ämnesöverskridande karaktär och en principiell lösning som förefaller oundviklig om nya beslut och initiativ skall syresätta Sveriges Östersjöpolitik, säger Carl B Hamilton.


Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp)
0708-34 57 36

Mikael Persson, pressekreterare (fp)
0708-54 90 20