FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Syriens befolkning behöver ditt stöd – FRII listar organisationerna som är på plats!

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 16:14 CEST

Hjälpbehoven i Syrien är enorma, konflikten är inne på sitt tredje år och konsekvenserna för civilbefolkningen är katastrofala. Det är svårt för hjälporganisationerna att få tillgång till landet och mycket av hjälparbetet sker i grannländerna. Nära hälften av alla flyktingar som drabbats av kriget är barn.

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till, vad som görs i och runt Syrien och hur dina pengar används?

FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd - har listat de organisationer bland sina medlemmar som arbetar med hjälp till Syriens befolkning. Via organisationernas hemsidor kan du läsa mer om katastrofen, hur deras hjälparbete ser ut, för att sedan välja en organisation att skänka pengar till.

-  Självklart samarbetar flera av hjälporganisationerna på plats. Men man har också olika kompetens, arbetar med olika sorters insatser och verkar i olika länder runt Syrien.  På samma sätt tycker vi att det är viktigt att givare väljer den typ av arbete och organisation som man känner engagemang för, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII.

Välj organisation att skänka en gåva till:

UNICEF
Finns på plats både i Syrien och i angränsande länder. Under juli nådde hjälpen fram till 94 000 människor inne i Syrien och 90 procent av dem var barn och ungdomar. Insatserna för syriska flyktingbarn i Jordaninen, Irak, Libanon och Turkiet inkluderar hälso- och sjukvård, psykosocialt stöd och undervisning. unicef.se

UNHCR
FN:s flyktingorgan UNHCR ansvarar för de humanitära insatserna i Syriens grannländer. Kriget är inne på sitt tredje år och två miljoner människor har tvingats fly sitt hemland, hälften av dem är barn. Många är traumatiserade efter bombräder och raketattacker. UNHCR finns på plats och registrerar alla flyktingar så att de får rätt stöd och kan återförenas med sina familjer när kriget är över. UNHCR ser till att flyktingarna har tak över huvudet, mat, vatten och andra förnödenheter. Behoven är enorma. UNHCR har också nått ut med nödhjälp till mer än 1,6 miljoner internflyktingar  inne i Syrien. Läs mer unhcr.se

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan stöder syriska flyktingar i flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien. Za’atari har vuxit till att idag räknas som Jordaniens fjärde största stad, och Svenska kyrkan stöder flyktingarna med bland annat kläder och lakan. Familjer med särskilda behov får ordentliga baracker att bo i istället för tält. För att motverka de konflikter och upplopp som präglar tillvaron i lägret utbildar Svenska kyrkan lokala ledare i konflikthantering och medling. Svenska kyrkan bygger också en Fredsoas, en sorts fritidsgård där ungdomar i lägret får möjlighet att ägna sig åt lek, sport, musik och målning, ett sätt att ge ungdomarna i lägret en meningsfull tillvaro. svenskakyrkan.se

Svenska FN-förbundet
FN-förbundet samlar in bidrag till FN:s livsmedelsprogram som delar ut matbistånd både i Syrien och till flyktningar i grannländerna. FN:s livsmedelsprogram når 1,5 miljon människor  med matbistånd inne i Syrien men arbetar för att nå ännu fler behövande inne i Syrien. Endast cirka 10 procent av behoven är finansierade i dagsläget. fn.se

Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet bidrar till utdelning av biblar till krigsdrabbade i Syrien. Oron i Syrien skapar mycket lidande. Många flyr, men det finns präster och kristna familjer som väljer att stanna kvar och hjälpa bibelsällskapet i Syrien att distribuera biblar till invånarna i de områden där de bor trots att det är riskfyllt. Att få läsa Guds ord kan ge hopp i en till synes hopplös situation med brist på det mesta utom fruktan, sorg och stress. bibelsallskapet.se

Röda Korset
Röda Korsets arbete i de våldsdrabbade områdena i Syrien fokuserar främst på sjukvård, mat och vatten samt evakuering av allvarligt skadade och sjuka men stöd ges även till internflyktingar i övriga delar av landet samt de som söker skydd i grannländerna. redcross.se

Rädda Barnen
Befinner sig i Syrien och i angränsande länder med hjälpinsatser. Rädda Barnen bidrar med mat, hygienartiklar, utbildning och skydd för barnen. Insatserna fortsätter också i Libanon, Egypten, Jordanien och Irak, dit många syriska flyktingar tagit sig. Hittills har runt 280 000 personer nåtts av Rädda Barnens hjälparbete i Syrien, av dem är över 150 000 barn. rb.se

PMU Interlife
Driver en insamling för Syriens barn som drabbats hårt av krig och otrygghet. Flyktingströmmarna till grannländerna ökar ständigt och behovet av stöd från omvärlden är akut. PMU gör insatser i Jordanien och Libanon. pmu.se

Nordisk Hjälp
Humanitär hjälp till syriska barn i Syrien. Bedriver en kampanj för att samla in matpaket, medicinsk hjälp mm. till norra Libanon. nordiskhjalp.se

Läkare Utan Gränser
Sedan mitten av 2012 har Läkare Utan Gränser arbetat inne i Syrien för att ge sjukvård och humanitär hjälp till människor som drabbats. Vi driver sex egna fältsjukhus och har mobila kliniker till mer avlägsna områden. Vi stöttar också ett 20-tal sjukhus och många vårdmottagningar med läkemedel och materiel. Våra aktiviteter inkluderar kirurgi, primärvård, mödravård, vaccinationer och mental hälsa. Vi arbetar även med stöd till flyktingar i grannländerna.lakareutangranser.se

Läkarmissionen
Läkarmissionen kommer att förse hundratals familjer, som har flytt undan striderna i Syrien till Bekaa-dalen i östra Libanon, med vinteranpassade tält, madrasser,filtar, husgeråd, vatten och enklare sjukvård. Insatsen görs tillsammans med schweiziska Medair och en lokal partner. Familjerna har hittills bott i provisoriska läger där det mesta saknas och som inte klarar den annalkande vintern.  Antalet flyktingar väntas öka de närmaste månaderna och behoven är enorma. Vår insats samordnas med andra och riktas särskilt till familjer med många barn. lakarmissionen.se

Läkare i Världen
Läkare i Världen finns på plats inne i Syrien. I flyktinglägret Qah, nära den turkiska gränsen, finns ett team på plats sedan oktober 2012 som dagligen ger vård till omkring 100 personer, främst kvinnor och barn.  Läkare i Världen ger även vård till syriska flyktingar i bland annat staden Ramtha i Jordanien och flyktinglägret Zaatari i Libanon. Vi erbjuder även psykisk vård genom att utbilda syriska psykologer. Utöver detta bidrar Läkare i Världen med mediciner, utrustning och transporthjälp till syriska läkare. Den humanitära krisen i Syrien är total och Läkare i Världen Sverige bidrar till arbetet på plats genom att samla in pengar till verksamheten. lakareivarlden.org

Erikshjälpen
Erikshjälpen stödjer matutdelning för barn och familjer i norra Syrien tillsammans med en lokal partner och även ett arbete som hjälper flyktingar från konflikten som tagit sig till Jordanien. erikshjalpen.se

Diakonia
Diakonia har samarbetsorganisationer i Libanon som hjälper flyktingar från Syrien. diakonia.se

Clowner utan Gränser
Sedan november 2012 arbetar Clowner utan Gränser i Jordanien för att sprida skratt, hopp och drömmar till de barn som tvingats fly kriget i Syrien. Med föreställningar och workshops skapar de viktiga andrum och inspirerar till lek. Under 2012-2013 genomförs Drömturnén. Drömturnén syftar till att sprida drömmar och riktar sig till barn på flykt i såväl Jordanien som på tio orter i Sverige. skratt.nu

Amnesty International
Amnesty bedriver arbete för drabbade i Syrien i form av utredning och rapportering av de övergrepp som pågår. Vi har vid olika tillfällen haft utredare inne i Syrien för att dokumentera allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och vi samlar även vittnesmål från syriska flyktingar i grannländerna. Genom vårt kampanjarbete sätter vi press på stater, EU, Arabförbundet och FN-organ för att få dem att agera och sätta stopp för övergreppen samt ställa de ansvariga inför rätta. amnesty.se

Vill du veta mer om katastrofen i Syrien, välj organisation och kontakta dem.

Vill du veta mer om FRII och vårt arbete, kontakta Maria Ros Jernberg.FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Det gör vi genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd till våra medlemmar.