Stockholms Läns Landsting

Syskon och kompisar är de som oftast förser högstadieelever med alkohol

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:05 CET

De ungdomar som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar drack mer än de
som inte blivit bjudna. Syskon, kompisar och kompisars syskon är de som
oftast förser högstadielever med alkohol. Det visar en ny rapport från
landstingets Centrum för folkhälsa där man följt alkoholvanorna bland
elever i Stockholms stad under de tre högstadieåren.

Några resultat i korthet:
• Redan i årskurs 7 uppgav de flesta av de alkoholkonsumerande eleverna
att deras föräldrar bjudit dem på alkohol. I samtliga årskurser, bland både
pojkar och flickor, drack de elever som blivit bjudna på alkohol av sina
föräldrar något mer alkohol än de som inte blivit bjudna. Betydligt fler
elever än föräldrar rapporterade att föräldrarna bjudit sina barn på
alkohol.

• Det sätt att få tag på alkohol som ökade snabbast från årskurs 7 till
9 var genom kompisar och kompisars syskon. Kompisar och kompisars syskon
hjälpte oftare flickor än pojkar att skaffa alkohol.

• De elever som drack sig berusade i årskurs 7 hade en högre
årskonsumtion av alkohol såväl i årskurs 7 som i årskurserna 8 och 9.

• Från årskurs 7 till 9 ökade andelen elever som uppgav att de upplevt
problem i samband med sin alkoholkonsumtion. Vanligast problemet var
baksmälla och näst vanligast var gräl och bråk med kompisar. De som aldrig
upplevt problem i samband med sin alkoholkonsumtion hade den lägsta
konsumtionen.

- Prioriterade delmål i den nationella alkohol- och
narkotikahandlingsplanen är bland annat att uppväxten ska vara alkoholfri,
att alkoholdebuten ska skjutas upp samt att minska berusningsdrickandet.
Denna studie visar att många ungdomar har relativt lätt att få tag på
alkohol och att det behövs ytterligare insatser och bättre metoder för att
uppnå målet om en alkoholfri uppväxt, säger Johan Svensson, rapportens
huvudförfattare.

Rapporten Utvecklingen av alkohol- och drogvanor under högstadietiden finns
www.folkhalsoguiden.se/Press

För mer information, kontakta:
Johan Svensson, utredare alkohol- och drogvanor, tfn 08-737 35 67
Centrum för folkhälsas informatör: tfn 070-484 12 94
Landstingets presstjänst: tfn 08-651 80 76
_____________________________________________________________________________
Centrum för folkhälsa är Stockholms läns landstings kunskapscentrum för
folkhälsofrågor.
Läs mer om Centrum för folkhälsa på www.folkhalsoguiden.se/Omcff