Markona AB

Sysslomansgatan – ordningen är nu återställd

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2019 20:06 CET

Markona vann våren 2016 Uppsala kommuns upphandling att förädla och förändra Sysslomansgatan och arbetet påbörjades i april 2016. Slutbesiktning av projektet genomfördes i november 2018. Projektet har varit omfattande och pågått under lång tid. Arbeten har utförts från S:t Olofsgatan till Ringgatan. Under hela tiden har trafik, cykel och gångbanor hållits öppna, om än med vissa begränsningar i perioder.

Markona och Uppsala kommun har genom hela projektperioden samarbetat kring att se till att göra så lite inverkan på flödet av trafik som möjligt men samtidigt hålla projektet i gång.

Vid en utförandeentreprenad som det här varit är det kommunen som projekterat och planerat för arbetenas genomförande. Markonas uppgift är sedan att utföra arbetena i enlighet med kommunens instruktioner. Det kräver en bra dialog och ett gott samarbete. Och det har parterna arbetat efter under hela projekttiden.

Innan arbetena påbörjades hade tidplanen satts till att ta runt ett år. Tidplanen har efter hand ändrats då en rad omständigheter har påverkat arbetets fortskridande. Till exempel hittade man ett skyddsrum som ingen hade räknat med.

Många intresseorganisationer har påverkat projektet och projektledningen från båda sidor har försökt manövrera i både tidsplaner och behövda åtgärder. Projektet har omfattat ombyggnad av gata med breddning av cykelstråk samt schakt och återfyllning för el, tele-opto belysning inom befintlig gatumark och därtill avverkning av befintliga träd samt plantering av nya gatuträd.

Ett projekt av denna omfattning påverkar många gatutrafikanter och boende i området. Markonas personal kan intyga att tongångarna har varit övervägande positiva.


-Vad positivt det är att få en uppfräschning av Sysslomansgatan, det var väl behövligt. Det har blivit jättesnyggt med både plattor och kantsten. Magnolieträden är underbara, jag älskar dem verkligen. Det känns också säkrare med tydliga gång och cykelbanor, de är breda och har fått en fin inramning. Helheten återspeglar verkligen kvalitet – ett lyft för Luthagen” -säger Susanne Özmete, boende i området som följt arbetena under hela tiden. Hon är glad att kommunen tagit beslutet att göra denna förädling av Sysslomansgatan.

Engagerade och professionella medarbetare är viktiga för att få projekten att fungera. Med en bra gruppgemenskap och teamkänsla i gänget är det roligt att få göra jobb som förbättrar och snyggar upp i Uppsalas citymiljö. Det tycker både yrkesarbetare och projektledare som varit engagerade i projektet. Ett ansvar som faller på yrkesarbetarna roll är att möta nyfikna och intresserade förbipasserande och svara på deras frågor. Bara kul tycker de.

Slutskedet av projektet har Robin Eriksson ansvarat för, med hjälp av Mattias Brunn. För projektledaren gäller det att ha en bra dialog med vår kund, kommunen, och samla all information och dokumentera allt som händer i projektet varje dag. Annan stor del av arbetet är att planera framdriften med yrkesarbetarna och se till så allt flyter på i den takt som det ska.

I projektet har man jobbat i ett team som innefattar såväl grävmaskinister, lastbilschaufförer, inköpare, arbetschef, stensättare, anläggningsarbetare och projektledning. De som jobbat ute i projektet håller avstämningar om framdriften minst en gång i veckan. Då såväl veckomål och frågeställningar samt inköp avhandlas.

-Alla handlingar som rör projektet finns lättillgängligt för arbetsgruppen och om någon blir sjuk är det lätt för en ersättare att sätta sig in i delar av projektet. Inför avstämningar med beställaren finns bra underlag att ha med på avstämningsmöten samt att det vi noterar som behöver korrigeras eller följas upp noteras och dokumenteras, -säger Robin Eriksson, Markona

Markonas arbeten på Sysslomansgatan är nu färdigställda. Och gatan lyser nu i vacker vinterskrud i januari. Alla stenar är nu lagda och asfaltsarbeten klara. Cykelbanorna är öppna och trafik och parkeringar är klara. Och nu inväntar vi med spänning våren, för vem ser inte fram emot att få se de vackra magnolieträden blomma?

Fakta om projektet

Beställare: Uppsala Kommun

Uppdraget i korthet: Ombyggnad och tillbyggnad med gång- och cykelbana av Sysslomansgatan från Ringgatan till S:t Olofsgatan.

Projektstart: april 2016

Slutbesiktning: november 2018

Vägsträcka: 1.000 meter

Kantsten: 2.146 meter

Markplattor: 5.300 stycken

För ytterligare information kontakta:

Maria Andersson, VD Markona AB

Telefon: 0709-123030

E-post:maria.andersson@markona.se

Markona AB grundades 1994 och har huvudkontor i Uppsala. Bolaget räknas till en av de 10 största anläggningsföretagen i Sverige.

Antalet anställda uppgår årligen till ca 180 st. Tjänster Markona erbjuder är allt inom asfaltering, markentreprenad och vinterväghållning.

Företagets engagerade och lyhörda medarbetare strävar alltid efter att hålla högsta kvalitet samtidigt som en smidig och pålitlig organisation säkerställer en professionell leverans i tid.