SYSteam

SYSteam förvärvar aktier i indiskt bolag

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 08:52 CEST

SYSteam har idag tecknat avtal med ägarna till det indiska IT bolaget ION Solutions om förvärv av aktier i verksamheten. Syftet är att gemensamt förädla offshore möjligheterna och därigenom öka konkurrenskraften för SYSteam och SYSteams kunder. Avtalet innebär att SYSteam kommer att kunna erbjuda offshore tjänster som en integrerad del i sitt erbjudande.

SYSteam har under ett par års tid samarbetat med ION, ett samarbete som nu fördjupas ytterligare. Genom samarbetet kan SYSteam erbjuda en tydlig projekteffektivisering genom stöd i kundprojekt av offshoreresurser, möjlighet till kostnadseffektiv 24*7 support samt snabb och effektiv produktutveckling av SYSteams koncept och produkter mot delar av kundsegmentet.

I ett första steg förvärvar SYSteam 10 % av aktierna i ION. I avtalet finns även en option om att öka ägarandelen vid en senare tidpunkt.

"Att kunna erbjuda våra kunder en trygg samarbetspartner inom Offshoring ser vi som viktigt, och en självklar del i vår strategi att kontinuerligt bredda SYSteams erbjudande. Genom ägandet säkerställer vi såväl kvalitet som effektivitet via gemensam metodik och processer”, säger Niclas Ekblad, koncernchef SYSteam.

Samarbetet med ION syftar till att utveckla det som kallas ”tredje generationens offshoring”. Detta innebär ett närmare samarbete mellan Offshoreenheten och den lokala partnern. Allt för att säkerställa en så kostnadseffektiv och säker lösning som möjligt för kunden. Genom detta arbetssätt tar SYSteam tydligt tillvara sina unika mervärden som kundnärhet och fokus på kundnytta.

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden, har cirka 1 030 anställda och ägs av norska ErgoGroup.

Läs mer på www.systeam.se


För mer information, kontakta:

Niclas Ekblad, Koncernchef SYSteam
Tel: 0705-61 89 76
Mail: niclas.ekblad@systeam.se