SYSteam

SYSteam fortsatt marknadsledande inom Dynamics AX i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:12 CET

SYSteam fortsätter att vara Microsofts ledande Dynamics AX-partner i Sverige. SYSteam har hittills i år tecknat avtal med tio nya kunder som alla valt Dynamics AX som affärssystem. Ett axplock av kunderna presenteras nedan.

SYSteam har under året bl.a. tecknat avtal med Sverigeflyg, som är samlingsnamnet för Sveriges snabbaste flygbolag. I Sverigeflyg ingår t.ex. Gotlandsflyg, Kullaflyg och Kalmarflyg.

Nordic Sea Winery är ytterligare en ny Dynamics AX-kund, bolaget är verksamt inom vinindustrin och har en produktionsanläggning i Simrishamn. SYSteam har också tecknat avtal med Elga, som är en av Europas ledande aktörer inom svetsutrustning. Elga har produktion i Sverige och försäljningskontor i ett tiotal europeiska länder.

Vidare har avtal tecknats med såväl SDA som utvecklar och marknadsför lösningar för industriell processautomation, som Nordbakels, vilka tillverkar och säljer bageriprodukter i mer än 120 länder.

Ytterligare en ny kund inom Dynamicx AX-området är Modefa Extrudering, ett bolag som utvecklar och producerar plastfilmer, med produktionsanläggning i Billingsfors.

”Övergången till ett modernt affärssystem ger oss bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet. Vi fick förtroende för SYSteams erfarenhet av att implementera Dynamics AX samt deras väl beprövade metoder för att hantera denna typ av processer. Tillsammans med SYSteam kommer vi att uppnå ett bra resultat med lönsamhetsförbättring som följd”, säger Mats Olson, VD på Modefa Extrudering.

”Vi är glada att dessa företag väljer ett samarbete med SYSteam. Vi ser projekten som inledningen på ett långsiktigt partnerskap som säkrar företagens affärsnytta och effekter av gjorda investeringar över tiden”, säger Niclas Ekblad, Koncernchef SYSteam AB

”SYSteam är en viktig partner till Microsoft. Vi är självklart stolta och glada över att dessa företag valt en lösning från Microsoft”, säger Thomas Laine, marknadschef för Microsoft Dynamics på Microsoft AB.


SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher.

Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden, har drygt 1 250 anställda och ägs av norska ErgoGroup.

Läs mer på www.systeam.seFör mer information, kontakta:

Niclas Ekblad, Koncernchef SYSteam
Telefon: 036-14 93 10
Mail: niclas.ekblad@systeam.se