SYSteam

SYSteam installerar Axapta hos Tågia

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:12 CEST

SYSteam har tecknat avtal med Tågia AB om affärssystemet Axapta från Microsoft. SYSteam kommer också att stå för installation och projektledning. Affären har föregåtts av förhandlingar under hösten och överenskommelsen blev klar i förra veckan. Projektet startar omgående och ska vara klart sommaren 2006.

– SYSteam fick uppdraget på grund av att de kunde erbjuda oss en kostnadseffektiv lösning. Vi såg också hos SYSteam ett professionellt team med lång erfarenhet av affärssystem och med en väl beprövad införandemetod, säger Ingvar Winbo, VD på Tågia.

- Affären är ett kvitto på att Tågia uppskattar fördelarna med SYSteams sätt att arbeta och projektet är inledningen på ett långsiktigt partnerskap som säkrar Tågias affärsnytta och effekter av gjorda investeringar över tiden, säger Magnus Peterson, försäljningschef på SYSteam.

- SYSteam är en viktig partner till Microsoft. Vi är självklart stolta och glada över att Tågia valt en lösning från Microsoft, säger Thomas Laine, affärsområdeschef för Microsoft Business Solutions i Sverige.


För mer information kontakta:
Magnus Peterson, försäljningschef SYSteam Enterprise Applications AB
Mobil: 070-547 7800
Mail: magnus.peterson@systeam.se

Fakta om Tågia

Tågia är ett tjänsteföretag som utför underhåll och moderniseringar av spårburna fordon. I huvudsak är Tågias verksamhet att underhålla, reparera och modernisera tunnelbanevagnar, spårvagnar och övriga fordon för spårburen trafik i Stockholm. Verksamheten kan delas in i tre delar: Trafiknära underhåll, långsiktigt underhåll och moderniseringar. Idag arbetar cirka 500 personer på Tågia med underhåll och moderniseringar av nästan 1 000 spårbundna fordon. Mer information finns på: www.tagia.se

Fakta om SYSteam

SYSteam är en komplett IT-partner med en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteams affärsidé är att aktivt stödja kundernas verksamhetsutveckling med effektiva informationssystem. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på 48 platser i norra Europa. SYSteamkoncernen har ca 1 000 anställda.
Mer information finns på: www.systeam.se

Fakta om Microsoft Business Solutions

Microsoft Business Solutions är en ledande global leverantör av integrerade affärssystem. Microsoft Business Solutions har en global kundbas på mer än 250 000 installationer och en stark internationell säljkanal med mer än 4 500 partners. Mer information finns på: www.microsoft.se/businesssolutions