SYSteam

SYSteam lanserar affärssystem som Software-as-a-Service lösning

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 12:53 CET

SYSteam tar tätposition och möter morgondagens IT-behov genom sin lansering av tjänsten Software-as-a-Service. Lösningen innebär att affärssystemen Jeeves Universal, Jeeves Selected och Garp görs tillgängliga för kunderna via en fast månadskostnad.
Erbjudandet är ett viktigt steg i SYSteams strategi att möta våra kunders skiftande behov. Genom den nya lösningen har kunderna, för en fast månadskostnad per användare, tillgång till de system man behöver.

”Intresset för Software as a Service lösningar växer, och vi ser en ökande efterfrågan kring detta område hos våra kunder. För oss är det en självklarhet att möta våra kunders behov, och att ta en ledande position i utvecklingen av nya lösningar”, kommenterar Niclas Ekblad, koncernchef på SYSteam.

Lösningen omfattar även, förutom själva affärssystemet, även tilläggstjänster som exempelvis Office, mail, Sharepoint och internet. Installationerna kan också bestå av integrationer mot andra system, såsom EDI, beslutsstöd m.m. Till detta kan också adderas olika supporttjänster.

Avgiften täcker såväl licenskostnader som drift och underhåll. Detta innebär att kunderna slipper traditionella investeringar i licenser och hårdvara och får istället via ett abonnemang tillgång till systemets hela funktionalitet. Lösningen är också kundanpassad på så sätt att man har möjlighet att öka och minska antalet användare allt eftersom förutsättningar för kunderna förändras.

Den nya lösningen används bl.a. av kunder som Dee Jee Fashion och Strömma of Sweden.

Analyssällskap som Gartner tror att om tre år kommer närmare 30 % av all mjukvara att levereras som Software as a Service.

”Via hyrlösningen får våra kunder möjlighet att på ett helt annat sätt styra kostnaderna för sina affärssystem över tid utan att ge avkall på kvalitet och funktionalitet”, säger Bo Oskarsson, Produkt och Marknadschef för Jeeves på SYSteam.


SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Norden, har drygt 1 250 anställda och ägs av norska ErgoGroup.


Läs mer på www.systeam.se


För mer information, kontakta:

Niclas Ekblad, Koncernchef SYSteam
Tel: 036-14 93 10