SYSteam

SYSteam levererar branschsystemet VACS till Skånetimmer Bioenergi

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:37 CET

SYSteam, Sveriges ledande leverantör av affärssystem till Skogs- och sågverksbranscherna, har fått förtroendet att leverera VACS till Skånetimmer Bioenergi. Affären innebär att SYSteam stärker sin ledande position inom området råvaruhantering ytterligare.

VACS är en produkt som ägs och utvecklas av SYSteam och är en del av en svit av produkter och tjänster som erbjuds till företag verksamma inom skogsbranschen. För sågverk, hyvlerier och trä¬impregnerings¬företag så är SYSteam ledande med affärssystemet WinSaw.

”Vi ska nu ta hand om våra ägares trädbränsleprodukter, dvs. GROT (grenar och toppar efter avverkning), spån, bark och bränsleved och hantera sortimenten i Skånetimmer Bioenergi”, säger Göran Tillström, VD för företaget. ”Vi kommer också att köpa in råvara efterhand som våra leveranser till förbrukande kunder ökar. Därför behöver vi ett affärssystem som kan stötta oss i alla verksamhetsdelar och som även kan växa med oss i framtiden. Vi planerar att expandera biobränsleverksamheten rejält de närmaste åren och därför sökte vi ett affärssystem som både kan fungera som första insteg nu när vi är nystartade men också kan växa med oss i den takt vi själva växer. I VACS Energi, biobränslevarianten av VACS, fann vi ett system som uppfyller våra krav”, fortsätter Göran.

”SYSteam är idag ledande leverantör av branschsystem för sågverk och för skogsföretag som hanterar rundvirke. Med denna order från Skånetimmer Bioenergi AB tar vi ett rejält kliv och befäster vår ledande position även bland biobränsleföretag”, kommenterar Niclas Ekblad, koncernchef SYSteam.

”Vi är naturligtvis mycket glada att vi fått Skånetimmer Bioenergi som en ny kund . Trots den svåra konjunkturen för skogsföretagen, ser vi ett gott intresse för branschsystemet VACS, vilket vi ser som ett gott betyg för vår lösning men framförallt som ett gott betyg för SYSteam och våra medarbetare som utvecklar och levererar våra erbjudanden. , säger Jimmy Graveley, VD för SYSteam Forest & Timber.

Skånetimmer AB är sedan många år ett etablerat fullserviceföretag inom skogs- och virkesbranschen och ägs av Harry Nilssons Sågverks AB i Hästveda, J G Anderssons Söner AB i Linneryd och AB Widtsköfle Sågverk i Degerberga. Det nyligen startade dotterbolaget Skånetimmer Bioenergi AB har sin verksamhet i Skåne, södra Småland och Halland samt västra Blekinge.

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Vår bransch- och verksamhetskunskap i kombination med vårt djupa IT-kunnande gör att vi kan tillsammans med våra kunder kan genomföra IT-projekt som leder till hög affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Norden, har drygt 1 250 anställda och ägs av norska ErgoGroup.

SYSteam Forest & Timber är det bolag inom SYSteam AB som specialiserat sig inom skogs- och sågbranscherna.


För mer information, kontakta:
Tommy Samuelsson, SYSteam
Tel: 0733-75 70 56
Tommy.Samuelsson@systeam.se