SYSteam

SYSteam & Tieto samarbetar inom området klinisk applikation

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 08:33 CEST

SYSteam Health&Care samt Tieto Healthcare har inlett ett samarbete inom området klinisk applikation. Avtal har tecknats som ger Tieto tillgång till SYSteams läkemedelmodul (NCS-LM) för installation i Örebro läns landsting (ÖLL). På motsvarande sätt ges SYSteam tillgång till Tietos modul för tidsbokning (OpenBooking) för installation på SYSteams helkunder i den s k SUSSA-gruppen (Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Blekinge och Örebro). Avtalet gäller tillsvidare och kan komma att följas av ytterligare samarbete.

Marknaden för IT-stöd inom klinisk process utvecklas i snabb takt mot en komponent- och modulbaserad leverans för att stödja vårdens specifika kliniska processer. Utvecklingen drivs genom bl a högre krav på kvalitet och andvändarorientering samt krav på att minska utvecklings- och förvaltningskostnader. Även ledtider för marknadsintroduktion sätts under press. Här kan nämnas ökade krav på processtödjande applikationer och på anslutning till nationella tjänster. Det är mot bakgrund av dessa krav på den nationella och internationella arenan som SYSteam och Tieto baserat sitt samarbetsavtal.

"Många landsting och regioner i Skandinavien har en önskan att få ut mer av sina investeringar i IT-lösningar. Det är viktigt att vi kan samarbeta och erbjuda tjänster och lösningar som kompletterar och samverkar med andra leverantörer. SYSteam har länge varit en ledande aktör inom Hälso- och sjukvård­ssektorn i Sverige och delar av Norden. Genom att samarbeta med SYSteam inom läkemedelsområdet kan vi skapa större kundnytta och en bättre helhetslösning för Örebro Läns Landsting.", säger Sverre Ström-Olsen, försäljnings- och marknadsdirektör på Tieto Healthcare Scandinavia.

"Tieto har lång erfarenhet och både bredd och djup i sitt erbjudande till Hälso- och sjukvårdssektorn i Norden. Den fortsatta konsolideringen av området klinisk applikation skapar nya affärsmöjligheter. Inte minst understryks detta av de nationella tjänster som successivt implementeras i de nordiska länderna. Vi ser mycket positivt på att ta aktiv del i denna fortsatta strukturomvandling av området kliniska applikationer och ser samarbetet i Örebro med Tieto som en milstolpe för detta paradigmskifte till modulbaserad leverans, säger Jan E. Larsson, affärsområdeschef på SYSteam Health&Care.

Avtalet innebär att SYSteam ska leverera, implementera, ge användarstöd och bidra till vidareutveckling av programvaran Nordic Clinical Suite (NCS) modul Läkemedel under Tietos kliniska portal Open Framework. Läkemedelsmodulen är baserad på 15 års utvecklingsarbete i produkten SYSteam Cross som har cirka 30000 användare i Sverige. Örebro är sedan tidigare kund genom att samtliga primärvårds­enheter använder SYSteam Cross. Sammantaget ger detta möjligheter att skapa en gemensam läkemedelslista inom Örebro läns landsting. Patientsäkerheten ökar när läkaren kan se samtliga läkemedelsordinationer förskrivna inom ÖLL. NCS Läkemedelsfunktion för läkemedelsavstämning blir nu möjlig att utföra när nu även specialistvårdens öppen- och slutenvård kopplas in. Gemensamma ordinationsmallar i kombination med Läkemedelskommitténs rekommendationer (RekOrd) kommer att ge ÖLL en möjlighet att öka kvaliteten på vården samt minska sina läkemedelskostnader.

Tieto har utvecklat Open Booking som en fristående bokningsmodul. Avtalet innebär att Tieto levererar Open Booking för att kunna tillämpas under SYSteams kliniska portal. Genom en större kundbas kan Tieto förbereda för de nationella krav som är att vänta på bokningsfunktionen till följd av arbetet med den nationella IT-strategin för vård och omsorg, bland annat NPÖ (nationell patientöversikt) och Vården på Webben med personliga tjänster för medborgarna. Kraven på tillgänglighet sätter press på vården att både internt mellan huvudmän och externt för vårdens kunder erbjuda moderna bokningsfunktioner.

Om Tieto

Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Inom vård- och omsorgssektorn erbjuder Tieto toppmoderna IT-lösningar och IT-tjänster till hela verksamhetsområdet. Nyckeln till Tietos framgång är kunskap om hur verksamheten i vården verkligen fungerar och hur den förändras. Tjänsteutbudet spänner över hela IT-området, från outsourcing och förvaltning till systemintegration och digitalisering av processer.

Om SYSteam

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informations­teknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Norden, har drygt 1 250 anställda och ägs av norska ErgoGroup.

Läs mer på www.systeam.se

För mer information, kontakta:
Jan E. Larsson, affärsområdeschef SYSteam Health&Care
Mail: jan.larsson@systeam.se
Tel: 08-705 23 40