Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Ändring av publiceringsdatum för tredje delårsrapporten 2010

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 16:35 CEST

Styrelsen för Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB har i dag beslutat att ändra datumen för kommande delårsrapport med anledning av den utlysta extra stämman den 19 november 2010.

Styrelsen har beslutat att det nya publiceringsdatumet för den tredje delårsrapporten för 2010 blir den 18 november 2010.

Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com. Information om dotterbolaget Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivnings AB finns på www.systematiska.nu. Information om dotterbolaget Systematiska fonder JPA AB bla fondbestämmelser, informationsbroschyr, faktablad, anmälningssedel och mer information om fonderna finns på www.systematiska.se.

Malmö den 28 oktober 2010
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)