Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Extra stämma för fortsatt expansion och betalning av skulder

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 13:36 CET

* Systematisk Kapitalförvaltning kallar till extra stämma tisdagen den 8 mars. Stämman är ett led i styrelsens arbete för fortsatt expansion och bantning av skulderna.

I en kommentar till den extra stämman säger VD Arild Russ;
"Efter förvärvet av rörelsen i Svensk Investeringsrådgivning AB har vi fått nya propåer om förvärv. Styrelsen saknar dock bemyndigande att emittera aktier m m för förvärv. Därför önskar vi ett bemyndigande att fram till den planerade årsstämman i maj kunna emittera aktier för högst 4 MSEK bl a för förvärv."

Inför företrädesemissionen av units bestående av 4 aktier och 3 teckningsoptioner, med teckningstid 24 februari - 9 mars är flera personer i närståendekretsen beredda kvitta fordringar mot units. Detta kräver stämmobeslut. Dessa units kommer att emitteras i en särskild emission till ett något högre pris, om 2,10 kr per unit.

De 2 miljonerna aktier för förvärvet av rörelsen i Svensk Investeringsrådgivning AB hinner inte att registreras av Euroclear före avstämningsdagen för företrädesemissionen. Styrelsen önskar att den nye aktieägaren behandlas på samma sätt som övriga aktieägare. Därför önskar styrelsen att stämman beslutar att till Svensk Investeringsrådgivning AB göra en riktad emission av 500.000 units, dock till en något högre kurs, dvs. kurs 2,10 kr. per unit.

För vidare information om emissionen, var vänlig kontakta Systematisk Kapitalförvaltning AB:s VD Arild Russ. arild.russ@systematiska.com, 0771-556 556.

Malmö den 16 februari 2011
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)
www.systematiska.com