Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Första teckningsdag i Systematisk Kapitalförvaltning ABs emission

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:28 CET

* Idag startar Systematisk Kapitalförvaltning ABs nyemission. 4 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit bestående av 4 nya aktier och 3 teckningsoptioner.

Systematisk Kapitalförvaltning genomför den 24 februari - 9 mars en företrädesemission, vilken fulltecknad beräknas tillföra bolaget drygt 4,5 MSEK.

Villkoren är i korthet följande:
* 1 aktie ger 1 uniträtt
* 4 uniträtter ger rätt att teckna 1 unit för 2 kr
* Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 24 februari till den 4 mars 2011
* 1 unit består av 4 aktier och 3 teckningsoptioner
* Varje teckningsoption ger rätt att i december i år teckna en ny aktie för 55 öre
* Emissionslikvid krävs för etablering av fastighetsfond, fortsatt expansion i rådgivningsbolaget och för att förbättra likviditeten

Om emissionen inte blir fulltecknad, får våra mindre aktieägare företräde att teckna units för totalt 5.000 kr, dvs. 2.500 units. Detta utan uniträtter. Teckningsanmälningar rangordnas avseende hur tidigt de under teckningstiden har kommit emissionsinstitutet tillhanda.

Om emissionen ej blir fulltecknad av befintliga aktieägare kommer teckning att ske utan stöd av uniträtter. Blankett för ansökan om tilldelning av uniträtter bifogas detta pressmeddelande.

Fullständiga villkor och anvisningar, beskrivning av koncernens verksamhet, hur emissionslikviden ska användas m. m. finns i det memorandum som styrelsen har upprättat. Memorandumet kan bl. a. hämtas ned från www.systematiska.com, www.aqurat.se och www.aktietorget.se. Emissionen är till viss del säkrad genom teckningsåtaganden.

För vidare information om emissionen och teckningsåtaganden, var vänlig kontakta Systematisk Kapitalförvaltning ABs VD Arild Russ. arild.russ@systematiska.com, 0771-556 556.

Malmö den 24 februari 2011
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)
www.systematiska.com