Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Fondernas utveckling i december

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 17:06 CET

(Aktietorget: SYKA)

Fond, avkastning december 2009
Covered Call, +2,33 %
AMDT hedge, +1,78 %
Risk Reward, +0,68 %
Risk Reward Euro, +0,60 %
Systematiska BAS, -0,08 %
Tornado, -5,46 %
Scirocco, -10,15 %

I december fortsatte börsen att röra sig sidlänges. Det är en miljö som är svår för flera av våra fonder och resultatet blev en blandad utveckling. Mest glädjande är att AMDT hedge noterar en ny toppnotering.

Fondbestämmelser, informationsbroschyr, faktablad, anmälningssedel och mer information om fonderna finns på www.systematiska.se.

Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), noterat på Aktietorget.

Frågor om fondernas avkastning besvaras av Systematiska Fonders VD Peter Nilsson, 0771-42 20 00. Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av dess VD Arild Russ 0771-556 556. Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com. Information om dotterbolaget Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivnings AB finns på www.systematiska.nu.

Malmö den 11 januari 2010
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)