Systematisk kapitalförvaltning

Systematisk Kapitalförvaltning: Stark utveckling för fonderna i mars

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:51 CEST

(Aktietorget: SYKA)

- Fonderna utvecklades starkt under marsmånad. Bäst var Risk Reward Euro med en avkastning på 4,23 % tätt följd av Risk Reward fonden som steg 3,53 %.
- Vårt senaste fondtillskott, Systematiska BAS, inledde sin första månad med en avkastning på 1,79 %.

Fond, avkastning mars 2009
Risk Reward Euro, 4,23 %
Risk Reward, 3,53 %
Tornado, 2,93 %
Covered Call, 2,45 %
AMDT hedge, 2,12 %
Systematiska BAS, 1,79 %
Scirocco, -4,73 %

Mars var en ganska lugn månad för den svenska börsen. OMXS30 steg 1,97 %. Systematiska Fonder klarade månaden bra med positiv avkastning för alla fonderna, undantaget Scirocco.

Våra nya fonder Risk Reward Euro och Systematiska BAS steg 4,23 % respektive 1,79 %. Risk Reward, Tornado, AMDT hedge och Scirocco avkastade 3,53 %, 2,93 %, 2,12 % samt -4,73 %.

Covered Call fonden hade en god månad och genererade en avkastning på 2,45 %.

Fondbestämmelser, informationsbroschyr, faktablad och mer information om fonderna finns på www.systematiska.se.

Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), noterat på Aktietorget.

Frågor om fondernas avkastning besvaras av Systematiska Fonders VD Peter Nilsson, 0771-42 20 00. Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av dess VD Arild Russ 040-608 87 10. Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com. Information om dotterbolaget Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivnings AB finns på www.systematiska.nu.

Malmö den 6 april 2009
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)