Systematisk kapitalförvaltning

SYSTEMATISKA FONDER ANSÖKER HOS FINANSINSPEKTIONEN OM ATT I HÖST FÅ STARTA SIN ANDRA EUROFOND - SYSTEMATISKA TERMIK

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 11:14 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49753(NGM:SYKA MTF)

Systematiska Fonder JPA AB har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om att få starta specialfonden Systematiska Termik.

Termik ska agera i derivatinstrument baserade på europeiska aktieindex. Fonden kommer att placera i derivatinstrument baserade på t ex tyska DAX30 och europeiska DJEurostoxx. Systematiska Termik kommer att handlas i euro.

Strategin som ligger till grund för Termik är att utnyttja en kombination av volatilitets- och tidsdynamiska effekter, för att genererar hög avkastning med en rimlig risknivå.

Termik kommer att positionerar sig för såväl upp- som nedgång för de europeiska börserna. Strategin bygger på att fonden ska agera frekvent i försök att fånga kortare rörelser. Fokus är på ett kort tidsperspektiv i varje affär. Detta är viktig orsak till att fonden väntas vara okorrelerad med börs, räntor och andra hedgefonder.

Termik vänder sig till placerare som söker en högriskfond i euro med positiv förväntad avkastning, oavsett hur marknaden utvecklas. Risken är att betrakta som hög, med en förväntad standardavvikelse mellan 15 -30 % på årsbasis. Termik agerar med en hävstång på som mest 5 gånger fondvolymen.

Termik är baserat på DAX30/Eurostoxx, vilket möjliggör betydligt högre förvaltningsvolymer än de vi har i våra fonder baserade på OMXS30.

Förslaget för handel med fondandelar samt fondens avgifter är i korthet följande.
* Fonden handlas månatligen.
* Köpavgift: 4 %.
* Säljavgift: Ingen.
* Förvaltningsavgift: 2 %.
* Prestationsarvode: 20 % av den del av avkastningen som överstiger 4 %.
* Minsta insättning: 1000 Euro.

Om Finansinspektionen godkänner Termik under hösten, beräknas den nya fonden kunna starta sin verksamhet under i slutet av 4 kv. 2008.

Systematiska Fonder AB är ett dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), listat på Nordic MTF. Frågor besvaras av Christer Andersson, VD i Systematiska Fonder JPA AB, 040-627 18 73. Se även www.systematiska.se och www.systematiska.com.

Malmö den 5 september 2008
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)